2011 m. spalio 5 d.
Nr. 71
(1951)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Ekumeninis Popiežiaus sutikimas M. Liuterio žemėje

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI
su Vokietijos Evangelikų
Bažnyčios vadovu pastoriumi
Nikolausu Šneideriu

Augustiniečių vienuolyno istorija ir dabartis

Popiežiaus Benedikto XVI istorinis apsilankymas Erfurto buvusiame Augustiniečių vienuolyne ir čia vykęs susitikimas su evangelikų liuteronų dvasiniais vadovais buvo svarbiausias jo praėjusio vizito Vokietijoje ekumeninis įvykis. Tai pabrėžtina laukiant būsimo Reformacijos pradžios 500-ųjų metinių minėjimo 2017 metais, kai tikimasi šio religinio fenomeno išsamaus aptarimo ir teologinio vertinimo visos krikščionybės istorijos kontekste. Ta proga laukiama bendro katalikų ir protestantų pareiškimo, viliantis, kad atminties nuskaistinimas (abipusis mea culpa) sustiprins vienybės siekius. Tai yra svarbu ir dabartinio sekuliarizmo plėtros akivaizdoje, kai tikėjimo išsaugojimui yra ypač reikalingos sutelktos visų krikščionių pastangos.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija