2011 m. spalio 14 d.
Nr. 74
(1954)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Babriškėse pagerbti gyvūnų globėjai ir mylėtojai

Rūta Averkienė

Kun. Pranciškus Čivilis
su savo globotiniu

Kalba Varėnos valstybinės maisto
ir veterinarijos tarnybos
viršininkas Donatas Jonauskas.
Kairėje – Varėnos rajono
savivaldybės meras Elvinas
Jankevičius ir Austrijos
ambasadoriaus žmona Gudrun Koller

Spalio 4 dieną minėta Pasaulinė gyvūnijos ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio, gyvūnų globėjo, diena. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba kasmet ragina Lietuvos visuomenę šią dieną neskersti gyvulių, netransportuoti jų skerdimui, nemedžioti, nežvejoti, neeksperimentuoti, nevykdyti eutanazijos gyvūnų prieglaudose, suteikti poilsio dieną arkliams, cirko ir darbiniams gyvuliams.

Jau dešimtus metus Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba organizuoja renginį, skirtą šiai dienai paminėti. Labai simboliška, kad šiemet jis suorganizuotas Varėnos rajone, nes čia yra puikių pavyzdžių, kaip globojami benamiai gyvūnai. Renginyje dalyvavo gyvūnų mylėtojai, Austrijos ambasadoriaus Lietuvoje žmona Gudrun Koller, Varėnos rajono savivaldybės meras Elvinas Jankevičius, įvairių tarnybų, susijusių su gyvūnų priežiūra ir globa, atstovai.

Šventinis renginys prasidėjo Babriškėse šv. Mišiomis Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje, kurias už gyvūnus globojančius žmones aukojo parapijos klebonas kun. Pranciškus Čivilis. Klebonas yra pats geriausias gyvūnų globėjo Pranciškaus Asyžiečio pavyzdys šiandienos gyvenime, jau dvidešimt šešerius metus globojantis benamius šunis. Jo namuose šiuo metu prisiglaudę septyniolika suaugusių ir aštuoni jaunikliai šunys, keturi katinai. Visus juos dvasininkas maitina, prižiūri, globoja, visiems davęs vardus. Šv. Mišių metu klebonas sakė, kad globoti, gydyti ir rūpintis pačiais silpniausias yra Dievo skirta misija. Dievas tais žmonėmis, kuriems tai patikėjo, labiausiai pasitiki. „Didis džiaugsmas ir gyvenimo prasmės pajautimas, kad esi kažkam reikalingas... Gyvūnėlis mumyse turi matyti angelą... O mes jais turime rūpintis negalvodami apie atlygį.

Ypč džiaugiuosi ponios Gudrun Koller apsilankymu, apie kurios meilę gyvūnams esu daug girdėjęs ir joje matau didelį angelą, globojantį gyvulėlius“. Klebonas visiems gyvūnus globojantiems žmonėms linkėjo šventojo Pranciškaus Asyžiečio dvasios.

Po šv. Mišių į renginį susirinkusius gyvūnų mylėtojus pasveikino Varėnos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas Donatas Jonauskas. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojas Vidmantas Paulauskas apžvelgė bendrą gyvūnų priežiūros situaciją šalyje, pastebėjo, jog visų su gyvūnų priežiūra ir globa susijusių tarnybų tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį ne tik į augintinius, bet ir į benamius, beglobius gyvūnus. „Bendras mūsų visų tikslas turėtų tapti prevencinė, švietėjiška veikla darželiuose, mokyklose, kad vaikai ir užaugę žinotų, kad silpnesnius už save reikia mylėti ir globoti“.

Austrijos ambasadoriaus žmona Gudrun Koller, kuri visoje Europoje garsėja kaip didelė gyvūnų mylėtoja ir globėja, pasidžiaugė, kad Lietuvoje vyksta tokie renginiai, kurių metu atkreipiamas dėmesys į šią opią visame pasaulyje problemą. „Ypač prasmingai jis vyksta čia, Babriškėse, šioje šventovėje... Kviečiu susitelkti, nes dirbdami išvien, mes pasieksime tikrai gerų rezultatų“, – kalbėjo G. Koller.

Aktyvūs gyvūnų globotojai ir mylėtojai už švietėjišką veiklą ir nuopelnus globojant ir gelbstint gyvūnus buvo pagerbti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos apdovanojimais ir padėkomis.

Šiais metais ženklu „Sekime šv. Pranciškaus pavyzdžiu“ apdovanotas klebonas kun. Pranciškus Čivilis už prieglobsčio ir pagalbos suteikimą benamiams gyvūnams, visuomenės švietimą gyvūnų globos klausimais bei pagalbą organizuojant Pasaulinės gyvūnijos globos dienos paminėjimą. Taip pat apdovanota Lietuvos gyvūnų globos draugijos Šiaulių skyriaus pirmininkė Birutė Vaičiulevičienė už neabejingumą pamestiems, sužeistiems ir neprižiūrimiems gyvūnams bei visuomenės švietimą gyvūnų globos klausimais Kretingos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausioji veterinarijos gydytoja Dalia Bužienė – už visuomenės švietimą gyvūnų globos klausimais, gerą ir sąžiningą darbą užtikrinant gyvūnų gerovės reikalavimus, Šilutės pradinės mokyklos mokytoja Violeta Lukšienė – už originalius sumanymus organizuojant moksleivių kūrybinę veiklą gyvūnų gerovės klausimais, Varėnos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas Donatas Jonauskas – už sąžiningą darbą užtikrinant gyvūnų gerovės reikalavimus ir aktyvų visuomenės švietimą gyvūnų gerovės klausimais.

Už neabejingumą pamestiems, sužeistiems, neprižiūrimiems, kenčiantiems, badaujantiems laukiniams gyvūnams padėkos pareikštos Urkionių kaimo jaunajam ūkininkui Mantui Kierui, VšĮ „Kaštonė“ įkūrėjai Virginijai Kvedarienei, gyvūnų mylėtojams Linui Kisieliūnui, Astai Malakauskaitei, Antaninai Streikauskienei, Nidai Šedienei, Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Varėnos skyriaus pirmininkui Stasiui Matijoškai, Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Varėnos rajono agentūros vedėjui Vytautui Butkevičiui.

Už profesionalią pagalbą gelbstint gyvūnus ir nuolatinį pasiryžimą padėti kenčiantiems gyvūnams padėkos pareikštos Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Varėnos rinktinės sargybos būrio pasieniečiui, kinologui Povilui Šaliniui, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Varėnos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkui Andriui Kandratavičiui bei privačiam veterinarijos gydytojui Arūnui Vaitkevičiui.

Už originalius sumanymus organizuojant moksleivių ir visuomenės švietimą, kūrybinę veiklą gyvūnų globos ir gerovės klausimais padėkos pareikštos Kintų (Šilutės r.) vidurinės mokyklos pradinio ugdymo vyresniajai mokytojai Elmai Petniūnienei, Šilutės rajono Gardamo pagrindinės mokyklos direktorei Reginai Tamošauskienei, Šilutės rajono Žibų pradinės mokyklos mokytojai Renatai Ivaščenkienei, šios mokyklos socialinei pedagogei Dainai Macijauskienei ir Šilutės vaikų lopšelio darželio „Žibutė“ auklėtojai metodininkei Svajonei Maciukevičienei.

Už visuomenės švietimą gyvūnų globos klausimais, nuoširdų ir sąžiningą darbą vykdant gyvūnų gerovės reikalavimų įgyvendinimo valstybinę veterinarinę kontrolę padėkos pareikštos Pakruojo valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausiajai veterinarijos gydytojai Daivai Šakenienei ir Raseinių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausiajam veterinarijos gydytojui Ovidijui Butkui.

Laikraščio „Tauragės kurjeris“ žurnalistei Jovitai Strikaitienei pareikšta padėka už aktyvų visuomenės švietimą gyvūnų gerovės klausimais, o kavinės „Abipus sienos“ savininkui Robertui Šeimiui – už kūrybinius sumanymus, visuomenės švietimą ir pagalbą sprendžiant gyvūnų globos klausimus Marijampolės rajone.

Varėnos rajono savivaldybės meras Elvinas Jankevičius pasveikino renginio dalyvius ir linkėjo, kad kiekvienas iš čia širdyje išsineštų daugiau rūpesčio ir daugiau gailesčio šalia mūsų esantiems gyvūnams. Rajono vadovas už nuopelnus globojant ir gelbstint gyvūnus simbolinėmis dovanomis apdovanojo kleboną kun. Pranciškų Čivilį, Varėnos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininką Andrių Kondratavičių, VSTAT viršininką Virgilijų Raugalę, Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Varėnos skyriaus pirmininką Stasį Matijošką, Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Varėnos rajono agentūros vedėją Vytautą Butkevičių, jaunąjį ūkininką iš Urkionių Mantą Kierą.

Vėliau visi apsilankė šalia bažnyčios esančiame klebonijos kieme, kuriame gerai prižiūrimi nestokoja daugiau kaip dvidešmt gyvūnų. Klebonas dėkojo svečiams už atvežtą maistą jo globotiniams, kadangi jo reikia iš tiktųjų gana daug.

Maisto gyvūnams renginio dalyviai atvežė ir į Karpiškėse įsikūrusį Broniaus Jurgelevičiaus žvėrynėlį.

Babriškės, Varėnos rajonas
Autorės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija