2011 m. spalio 14 d.
Nr. 74
(1954)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Panevėžio vyskupijoje

Rokiškio dekanate

Tituliniai atlaidai ir kunigystės 60-mečio šventė

Sveikina Rokiškio klebonas
ir dekanas kan. Vilnis
Viktoras Cukuras. Dešinėje –
kan. Petras Žiukelis

ROKIŠKIS. Rugsėjo 25-ąją, sekmadienį, rokiškėnai, atėję į Šv. apaštalo evangelisto Mato atlaidus, kartu paminėjo miesto 512-ąjį gimtadienį ir Panevėžio vyskupo emerito Juozo Preikšo bei vietos bažnyčios altaristo kan. prof. teol. lic. Petro Žiukelio 60 metų kunigystės jubiliejus. Prie šventovės durų visiems buvo dalijamas parapijos leidinys „Ir žodis tapo kūnu“.


Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Bažnyčios vardadienis

Po atlaidų: adorantės, ministrantai.
Kairėje – adorantes paruošusi
Irena Judeikienė. Dešinėje –
dainininkas Kasparas Damulis
ir būsimasis vargonininkas
Rimvydas Mitkus

ŠILALĖ. Spalio 9-ąją, sekmadienį, tikintieji rinkosi į gražią raudonų plytų gotikinio stiliaus bažnyčią švęsti savo šventovės titulinių Šv. Pranciškaus Asyžiečio atlaidų. Šilališkiai į savo maldos namus rinkosi su gera nuotaika ir pamaldžiai nusiteikę. Tam juos kasdien skatina čia dirbantys kunigai: klebonas dekanas kan. baž. t. dr. Algis Genutis, vikarai kun. relig. m. mgr. Vytautas Tamašauskas, kun. Mindaugas Alekna ir šią vasarą įšventintas Justinas Palubinskas. Šie kunigai nuoširdžiu bendravimu su parapijiečiais, turiningomis homilijomis bei uoliu tarnavimu tikintiesiems vis daugiau pritraukia žmonių bažnyčion. Klebono kan. A. Genučio iniciatyva kas šeštadienį, prieš vakaro šv. Mišias, giedamos Švč. Mergelės Marijos valandos. Jos yra sudarytos kunigų kalbamųjų valandų (brevioriaus) pavyzdžiu ir skirtos Nekaltosios Dievo Motinos šlovei. Gausus būrys šilališkių aktyviai įsitraukė į Gyvojo Rožinio kalbėjimą. Dabar, spalio mėnesį, po vakaro šv. Mišių, Rožinis kalbamas ir bažnyčioje. Pamaldžių moterų būrelis Rožinį kalba ne tik spalio mėnesį, bet ištisus metus: vakarais – prieš šv. Mišias, o sekmadieniais – prieš Sumą. Gausiausiai į Rožinio kalbėjimą įsijungiama sekmadieniais. Aktyvių moterų būrelis eina Kryžiaus kelius, meldžiasi už mirusiuosius.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija