2011 m. spalio 14 d.
Nr. 74
(1954)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kultūros zona


ARCHYVAS

2011 metai


XXI Amžius

Naujienų vaivorykštė

Dailininkė, moteris, motina

Lidija Veličkaitė

J. M. Pleškūnienė. Vilniaus
arkivyskupas tremtinys
Julijonas Steponavičius, 1995

Lietuvos dailininkų sąjungos patalpose liepos 14 dieną surengta dailininkės Janinos Marijos Mačiokaitės-Pleškūnienės (1920–2010) jubiliejinė tapybos darbų paroda, kurioje eksponuojami 43 dailininkės darbai, tapyti 1955–2010 m. laikotarpiu. Juos parodai atrinko ir paruošė dailininkės sūnus altistas Andrius Pleškūnas. J. M. Mačiokaitė–Pleškūnienė tapė aliejiniais dažais, pastele, akvarele – peizažus, portretus, natiurmortus ir kompozicijas. Anksčiau buvo surengtos parodos Vilniuje, Kaune, kituose Lietuvos miestuose ir užsienyje. Ši personalinė paroda – devynioliktoji.


Naujienų vaivorykštė

Kūrybinio džiaugsmo ieškojimuose

Jonas PETRONIS

Parodos autorė Vilija Visockienė

Zarasų krašto muziejus pakvietė į Salako miestelio gyventojos Vilijos Visockienės kūrybos darbų parodą. Jos autorė pateikė žiūrovų teismui savo įspūdingus karpinius ir menines fotografijas. Pristatydama parodos autorę, krašto muziejaus darbuotoja Laima Raubiškienė pasakė svarbiausią Vilijos savybę – mažai kalba, yra nepaprastai kukli, tačiau darbai daug pasako apie ją, jos siekius, svajones ir slapčiausius sielos virpėjimus. Nors autorė labai santūri, tačiau stebėdamas jos kūrinius, puikiai ją supranti. Sieloje dažnai siaučia tikros kūrybinio polėkio audros. Moteris mėgsta tai, kas gražu, kas skatina mylėti, kurti, gyventi ir svajoti.  


Atmintis

Liaudies dainiaus gyvenimo ir kūrybos takais…

Kunigo ir poeto Antano Vienažindžio 170-osioms gimimo metinėms

Vilmantas KRIKŠTAPONIS

Dail. J Vienožinskio portrete –
kun. Antanas Vienažindys

Nemažai Lietuvai kūrėjų iš katalikų dvasininkijos davė XIX amžius. Čia iškyla daug poetų, iš kurių garsiausi: Antanas Vienažindys, Antanas Baranauskas ir Jonas Mačiulis-Maironis. Šie iškilūs dvasininkai lietuvių literatūroje ir liaudyje paliko gilius pėdsakus ne vien kaip dvasininkai, bet ir kaip kūrėjai. Šį kartą paklajosime po kun. A. Vienažindžio gyvenimą ir kūrybą, nes tam progą suteikia sukaktis – 170-metis.


Atmintis

Arkivyskupo Julijono Steponavičiaus 100-osios gimimo metinės

Spalio 23 d. Žagarėje bus švenčiamos Vilniaus vyskupo Julijono Steponavičiaus 100-osios gimimo metinės.  Maloniai kviečiami Lietuvos Katalikų Bažnyčios vyskupai, kunigai, tikintieji, valdžios atstovai dalyvauti šiame minėjime. Renginys bus tiesiogiai transliuojamas per „Marijos“ radiją.

Programa: 12.00 val. Šv. Mišios Žagarės šv. Apašt. Petro ir Povilo parapijos bažnyčioje. Giedos Vilniaus arkikatedros bazilikos grigališkasis choras „Schola Gregoriana Vilnensis“, Vilniaus Bernardinų bažnyčios choras „Vox Clara“, Panevežio Senamiesčio bažnyčios choras „Vox Laetitiae“ ir Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčios grigališkojo choralo studija „Schola Cantorum De Regina Pacis“ bei kitų miestų chorai.  13.30 val. Akmeninio Rūpintojėlio koplystulpio pašventinimas bažnyčios šventoriuje. 14.00 val. Meninės kompozicijos ir filmo pristatymas Žagarės kultūros centre. 15.00 val. Žvakučių uždegimas prie namo, P. Avižonio g. 5, kuriame 28 metus gyveno Vilniaus vyskupas Julijonas Steponavičius. Šiemet Žagarės Šv. apašt. Petro ir Povilo parapijoje minime arkivyskupo Julijono Steponavičiaus gimimo 100-ąsias, kunigystės šventimų 75-ąsias, ištrėmimo į Žagarę 50-ąsias ir iškeliavimo amžinybėn – 20-ąsias metines.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija