2011 m. spalio 14 d.
Nr. 74
(1954)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Kai teisės aktai atmeta tautos moralės paveldą

„Lietuvos Caritas“ pareiškimas dėl Konstitucinio Teismo nutarimo

„Lietuvos Caritas“ bendrija, daugiau kaip 20 metų dirbanti skurdo mažinimo, socialinės atskirties ir socialinio neteisingumo įveikimo srityse, viešai pareiškia:

Konstitucinio teismo nutarimas, kuriuo skelbiama, kad Valstybinė šeimos politikos koncepcija (ir, savo ruožtu, šeimos sampratos kildinimas  iš santuokos instituto) neatitinka LR Konstitucijos, yra neatsakingo ir neatsižvelgiančio į ilgalaikius visuomenės poreikius juridinės biurokratijos veikimo pavyzdys.


Ką pasakė Konstitucinis Teismas?

Marius KUNDROTAS

Rugsėjo 28 dieną Konstitucinis Teismas pareiškė, jog santuokinės ir nesantuokinės šeimos – lygios. Lygybė – gražu, tad pažiūrėkime, kas gi slypi už tokių išvadų.

Pirma, pagal šią logiką reikėtų kuo skubiau suvienodinti registruotų ir neregistruotų partijų statusą. Neregistruotoms nereiktų nei tūkstančio narių su asmens kodais, nei atitinkamų mokesčių, nei kitų šiandieniniais įstatymais nustatytų prievolių, tačiau jos turėtų lygias teises dalyvauti rinkimuose, lygias galimybes gauti valstybės paramą, lygias galimybes rinkiminei agitacijai ir kitoms viešosioms gėrybėms.


Iškaba pasikeitė, krautuvėlė liko nepajudinta…

Aleksandras JAKUBONIS

Sovietizmas – žmonių vertimas dykaduoniais, parazitais, darbštumo, pareigingumo, sąžiningumo pakeitimas melagystėmis ir veidmainiavimu. Dar viena esminė sovietizmo ypatybė – gamybos centralizavimas ir monopolizavimas. Privilegijuotieji, kurie persikėlė į dabartinę tikrovę, savo privilegijas sustiprino ir išplėtė. 1990–1991 metais pasikeitė tik iškaba, o krautuvėlės šeimininkai liko tie patys.


Sėkmingas ir nesėkmingas pinigų įsisavinimas Marijampolėje

Aleksandras JAKUBONIS

Įsivaizduokim, kad valdininkai nusprendė iškirsti Kauno Ąžuolyną – vietoj ligotų sulopytų medžių prisodinti egzotiškų krūmų arba plynai iškirsti Kauno pakraščių pušynus, sulaukusius brandos amžiaus, arba Laisvės alėjoje vietoje aptriušusių XIX amžiaus namų pristatyti stiklinių būdų. Tik duok valią sovietiško kirpimo valdininkams ir jie būtent šitaip padarytų. Ir visuomenę įtikintų, kad elgiasi taip, kaip geriau miestui ir jo gyventojams. Marijampolė yra vienas iš sovietizmo rezervatų Lietuvoje, todėl čia daug kas daroma būtent taip.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija