2011 m. spalio 19 d.
Nr. 75
(1955)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Garbųjį Lietuvos kardiologą prisimenant

Prof. Juozo Blužo penktosioms mirties metinėms

Elena Romana Cemnolonskienė

Prof. Juozas Blužas

Rugsėjo 14 dieną sukako penkeri metai, kai netekome visai šaliai labai svarbios asmenybės – vieno žymiausių Lietuvos kardiologijos kūrėjo, ilgamečio kardiologijos instituto direktoriaus, Lietuvos kardiologų draugijos Garbės prezidento, Europos kardiologų draugijos Garbės nario, Kauno miesto Garbės piliečio, habil. dr. prof. Juozo Blužo (1928–2006). Netekome nepaprastai energingo ir tauraus žmogaus, gyvenimą pašventusio Lietuvos kardiologijos mokslui, sunkiausių ligonių gelbėjimui iš staigios mirties nagų, mokslinės, klinikinės ir reabilitacinės bazės kūrimui. Per daugiau kaip pusę amžiaus trukusį mokslininko, išradėjo ir klinicisto, apdovanoto dviem valstybinėmis premijomis, vaisingo darbo laikotarpį išgelbėta tūkstančiai gyvybių. Tai didinga ir nepamirštama.

Profesoriaus nebėra, tačiau mums, o taip pat ateities kartoms liko ir puikiai funkcionuoja Jo iniciatyva, energija bei rūpesčiu pastatyta Kauno universitetinė kardiologijos klinika, Kardiologijos institutas, bendrabutis, Elektrėnų, Viršužiglio reabilitacijos klinikos ir kt. Čia profesoriaus kilnius darbus tęsia kelios jo išugdytų mokinių kartos. Štai visai neseniai dabar prof. Remigijaus Žaliūno vadovaujama Kardiologijos klinika plėšte išplėšė iš mirties nagų mūsų šalies krepšinio legendą – Arvydą Sabonį.

Puikūs mūsų medicinos specialistai, profesoriaus mokiniai, garsina Lietuvą už jos ribų. Viena jų – jo dukra, aukščiausios kvalifikacijos habil. dr. doc. Ina Blužaitė, kuri darbą ligoninėje Šveicarijoje suderina su moksliniu, skaito paskaitas, mokslinius pranešimus.

Nors praėjo penkeri metai nuo prof. Juozo Blužo skaudžios netekties, Jo fenomenalios asmenybės ir nuveiktų darbų pamiršti neįmanoma. Kolegos – profesoriaus bendražygiai, mokiniai, o taip pat buvę pacientai ir išgelbėti ligoniai su dėkingumu mini nepamirštamą kardiologijos puoselėtoją, lanko Jo amžinojo poilsio vietą, rūpinasi atminimo įamžinimu. Jie siekia, kad viena nauja miesto gatvė būtų pavadinta garbiojo profesoriaus vardu.

Kauno miesto savivaldybės atstovai informavo, kad prof. Juozo Blužo pavardė įtraukta į sąrašą žymių asmenų, kurių atminimas bus įamžintas formuojant naujas, šių asmenybių vertę atitinkančias gatves.

Minint pirmąsias prof. Juozo Blužo mirties metines, Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje aukotos šv. Mišios. Kolegų rūpesčiu prie kardiologijos instituto pastato buvo iškilmingai atidengta skulptoriaus Stasio Žirgulio sukurta atminimo lenta, išleista ir gražiai pristatyta solidi knyga „Profesoriaus Juozo Blužo fenomenas“. Apie visa tai buvo rašyta ir „XXI amžiuje“ (2007,  nr. 81).

Miesto kardiologai ir bičiuliai, minėdami penktąsias profesoriaus netekties metines, aplankė jo kapą Petrašiūnų panteone, pagerbė malda, gėlėmis, papuošė atminimo lentą Kardiologijos institute ir plačiai aprašė nuveiktus darbus specialiuose leidiniuose „Ave Vita“ ir „Sveikatos ABC“. Tačiau plačioji miesto visuomenė net ir Pasaulinę širdies dieną nebuvo informuota apie žymųjį Lietuvos, Europos bei pasaulio kardiologą, plačiai žinomą JAV, Didžiojoje Britanijoje ir kitose šalyse.

Gaila, kad nė viena Kauno viešoji institucija neseka savo miesto Garbės piliečių sukakčių ir juos, kadaise pagerbtus, pernelyg greitai pamiršta.

Dabar, praėjus jau penkeriems metams nuo šios iškilios asmenybės netekties, buvę kolegos ir pasveikę ligoniai tikisi sulaukti, kad Kaune Juozo Blužo vardu būtų pavadinta gatvė, nes profesoriaus fenomeno pamiršti negalima. Jis gyvas išlikusiuose darbuose.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija