2011 m. spalio 26 d.
Nr. 77
(1957)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Bažnyčia kovoja su organizuotu nusikalstamumu

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI
sveikina Kalabrijos regiono
tikinčiuosius AP nuotrauka

Popiežiaus vizitas į „Nranghetos“ mafijos veikimo sritį

Popiežiaus Benedikto XVI apsilankymas Italijos pietrytiniame Kalabrijos regione dar kartą priminė sudėtingą organizuoto nusikalstamumo problemą ir Bažnyčios atkaklią kovą su šiuo reiškiniu, kuris, deja, bando įvairiais būdais daryti įtaką ir bažnytinei aplinkai. Kalabrija yra ne tik Italijoje liūdnai išgarsėjusios „Nrangheta“ mafijos veikimo sritis, bet ir vienas vargingiausių regionų, kur nedarbas siekia 32 proc. (keturis kartus didesnis nei Italijos vidurkis), o tarp jaunų žmonių – daugiau kaip 50 proc. Vietinės organizuoto nusikalstamumo gaujos tuo sėkmingai naudojasi, įtraukdamos problematiškus jaunus žmones į savo tinklą įvairiomis žemiškomis vilionėmis.


Taikos piligrimystė į Asyžių

Mindaugas BUIKA

Palaimintasis Jonas Paulius II
tarp 1986 metų Asyžiaus
susitikimo dalyvių

Tradicijos 25-osios metinės

Sekant palaimintojo Jono Pauliaus II pavyzdžiu, popiežiaus Benedikto XVI sukviesti į istorinį Asyžiaus miestą vėl rinksis daugelio religijų dvasiniai vadovai melstis už taiką, teisingumą ir tiesą visuomenės gyvenime, tarptautiniuose santykiuose. Galima priminti, kad spalio 27 dieną Italijos rytinio Umbrijos regiono vietovėje, žinomoje šv. Pranciškaus vienuoliška ir sielovadine veikla, vyksiančio įspūdingo renginio idėją Šventasis Tėvas paskelbė 2011-ųjų naujametiniame susitikime su maldininkais Šv. Petro aikštėje. Tuomet celebruodamas Pasaulinę taikos dieną ir priminęs, kad didžiosios religijos gali ir privalo tapti svarbiu vienybei, taikai ir visai žmonijai faktoriumi, jis atkreipė dėmesį, kad šiemet kaip tik sukanka 25 metai nuo Jono Pauliaus II sušaukto pirmojo Asyžiaus susitikimo.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija