2011 m. spalio 28 d.
Nr. 78
(1958)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Vardan tos Lietuvos dar reikia gerų darbų

Pranas Laurinavičius

Šimkaičių pagrindinės mokyklos
mokytojas Jonas Mileris
rodo apsemtą bunkerį

Ariogalos seniūnijos Daugėliškių
miške bunkerio atsatymo darbus
atlikę ekspedicijos dalyviai

Viduklės geležinkelio stotyje
sudaužyta atminimo lenta

Nusirito per Lietuvą renginiai, skirti Lietuvos okupacijos 70-mečiui paminėti. Šie metai dar skirti ir Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio partizanų pagerbimui. Vienas renginys, skirtas Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienai, gegužės mėnesį vyko Raseinių krašto istorijos muziejuje. Jame dalyvavo nemažai jaunimo, istorijos mokytojų ir patriotų, kurie jaučia didžiulę pagarbą žuvusiems už laisvę. Su Raseinių krašto muziejaus darbuotojomis renginį pristatė projekto ekspedicijos dalyviai: archeologas Gediminas Petrauskas, jaunesnysis puskarininkis Ernestas Kuckailis, Aistė Čepulytė, Vykintas Vaitkevičius, kurie Ariogalos seniūnijoje Daugėliškių miške vykdė Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio štabo bunkerio atstatymo darbus, atliko išsamius archeologinius pasipriešinimo kovos strategijos tyrimus. Jiems visą laiką talkino dar gyvas Prisikėlimo apygardos partizanų buvęs ryšininkas ariogalietis Kęstutis Bersėnas. Taip pat renginyje dalyvavo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro (LGGRTC) istorinių tyrimų programų skyriaus vedėja Edita Jankauskienė, LGGRTC memorialinio departamento vyr. programų specialistė Rūta Trimonienė, rašytoja, poetė Eglė Juodvalkė, kuri pristatė savo knygą „Sakalai naktį nemiega“. Viešnia iš LGGRTC pristatė vertingą knygą-atlasą, skirtą Vakarų Lietuvos žuvusių partizanų atminimui – Kęstučio, Prisikėlimo, Žemaičių apygardose. Šiomis knygomis buvo apdovanoti Raseinių krašto žmonės.

Deja, kai kurios aplinkybės pasirodė skaudžios. Šį pavasarį teko lankytis Šimkaičių miškuose, kur taip pat vyko partizaninės kovos. Viena žymiausių Šimkaičių miškų vieta yra Jono Žemaičio vadavietė (1951–1953 m.). 46 kvartale, kur po penkiasdešimties metų buvo pastatytas paminklinis akmuo, atstatytas vadavietės bunkeris, kuriame partizanų vadas, Lietuvos Prezidentas generolas Jonas Žemaitis gydėsi ir praleido nemažai laiko. Vadavietės bunkeris atstatytas taip, kad jame iki pat dangčio tyvuliuoja vanduo. Kyla klausimas, nejau šiame technologijų amžiuje neįmanoma padaryti taip, kad bunkerio ertmė būtų neapsemta? Šimkaičių pagrindinės mokyklos mokytojas Jonas Mileris papasakojo, jog sužinojęs iš anksto, kad atvyks ekskursija, paprašo gaisrininkų išpumpuoti vandenį. Nejau gaisrininkai tokiose vietose turi budėti? Manau, šiuo ne itin garbingu faktu turėtų susidomėti LGGRTC ar kitos mūsų kultūros paveldo organizacijos.

Birželio 14 dieną daugelyje Lietuvos geležinkelio stočių buvo atidengtos atminimo lentos. Viena tokia lenta yra Raseinių rajone Viduklės geležinkelio stotyje. Liūdnas vaizdas – pastatas, prie kurio pritvirtinta lenta – tikras vaiduoklis. Atminimo lenta šviežiai sudaužyta – tikriausiai į ją buvo sviestas akmuo. Prie jos uždegtos žvakutės, pamerkta bijūnų, ant žemės, netoli bėgių, kuriais dundėjo šio krašto tremtiniai, sudėtas simbolinis lauko gėlių vainikas.

Atminimo lentą reikėtų atnaujinti, ją, mano manymu, būtų tikslinga perkelti prie geležinkelio administracinio pastato stoties. Nejučiom turbūt ne man vienam kyla klausimas, kur garsusis tremtinių klubas „Garsas“, gyvavęs Raseinių rajone? Nepraraskime budrumo nei meilės savo tėvynei Lietuvai, vis dar turime vardan jos padaryti gerų darbų.

Raseinių rajonas
Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija