2011 m. spalio 28 d.
Nr. 78
(1958)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Marijampolės dekanate

Karitiečio pašaukimas

Palaimintojo Jono Pauliaus II
parapijos klebonas kun. Marius
Rudzinskas dalija šv. Komuniją

Marijampolė. Spalio 2 dieną, sekmadienį, Palaimintojo Jono Pauliaus II parapijoje Vilkaviškio vyskupijos „Caritas“ direktoriaus pavaduotoja Aušra Adomavičiūtė mokymo „Karitiečio pašaukimas“ metu tikintiesiems pasakojo kaip atpažinti karitiečio – Gailestingosios Meilės nešėjo – pašaukimą, kviesdama visus savanoriškai įsijungti į karitatyvinę veiklą šioje naujoje parapijoje. Po mokymo parodytos nuotraukose užfiksuotos savanorių mokymų, darbo su vaikais, seneliais, priklausomybių turinčiais asmenimis, prekybos žmonėmis aukomis ir darbo su teistais bei nepasiturinčiais asmenimis akimirkos.


Vilkaviškio vyskupijoje

Šakių dekanate

Prisiminė kraštietį buvusį kleboną

Kun. Juozas Adomaitis lageryje

PLOKŠČIAI. Spalio 2 dieną, sekmadienį, Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčioje klebonas kun. Antanas Urbanavičius ir parapijiečiai šv. Mišiose meldėsi už 1963–1973 metais šios parapijos klebonu buvusį kun. Juozą Adomaitį, minėdami 110-ąsias jo gimimo metines.

Kun. J. Adomaitis gimė 1901 m. spalio 26 dieną šios parapijos Pašilių kaime, mokėsi Šakių „Žiburio“ gimnazijoje ir Kauno karo mokykloje. Atlikęs karinę tarnybą, įstojo į Kunigų seminariją, tada veikusią Gižuose. 1929 m. birželio 16 dieną buvo įšventintas kunigu, 1932 metais baigė Vytauto Didžiojo universitetą ir įgijo teologijos licenciato laipsnį. 1929–1932 metais buvo Zitos draugijos kapelionas ir tikybos dėstytojas vienoje Kauno pradžios mokykloje, 1932 metais paskirtas Alytaus vikaru ir Žemės ūkio mokyklos kapelionu, 1933 metais tapo Šakių „Žiburio“ gimnazijos kapelionu.


Telšių vyskupijoje

Mažeikių dekanate

Sakralinės muzikos festivalis „Musica divina“

Gieda dainų studija „Vizija“

ŽIDIKAI. Spalio 14 dieną Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje vyko sakralinės muzikos festivalis „Musica divina“. Renginys prasidėjo šv. Mišių aukojimu Židikų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje.

Šiemet  festivalyje dalyvavo daug kolektyvų: Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos dainų studija „Vizija“ (vad. Inga Dvaržeckienė), Platelių (Plungės r.) gimnazijos muzikinio ugdymo būrelis „Kurk, dainuok, improvizuok“, Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos auklėtinės Emilija Stančikaitė ir Monika Šakytė (vad. Dalia Olberkienė) bei mokytos Julė Draudikienė ir Janina Grušienė, Mažeikių Kalnėnų pagrindinės mokyklos mišrus choras (vad. Rolandas Daunys), Žygaičių (Tauragės r.) gimnazijos mergaičių choras, Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“ jaunučių choras (vad. Aloyzas Žilys), Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinės mokyklos mišrus choras „Dorėmiukai“ (vad. Ramunė Šakinskienė ir Natalija Burbienė). Renginyje taip pat dalyvavo svečiai iš kaimyninių valstybių: Lenkijos Seinų Simono Konarskio bendrojo lavinimo mokyklų komplekso (vad. Wiesław Kibisz) bei Latvijos Respublikos Saldus rajono Kalnu vidurinės mokyklos mišrus ansamblis (vad. Artis Šulbergs).


Kauno arkivyskupijoje

Kėdainių dekanate

Žmogaus siela atvira Kūrėjui

Karitiečiai su savo
organizacijos naująja vėliava
bei su Kėdainių meru Rimantu
Diliūnu ir kitais svečiais

KĖDAINIAI. Žemę puošia ruduo įvairiaspalviu apklotu. Vėlyvieji žiedai vis dar ryškiai suspindi rudenio saulėje. Žemdirbio užaugintas derlius aruoduose, o naujas duonos kepalas pagarbiai raikomas ir dalijamas ant šeimos stalo. Nors pavargusios nuo darbų rankos, laikas nesustabdomai bėga į žiemą, ir visada galima rasti dar nebaigtų darbų, bet Kėdainių Šv. Jurgio parapijos tikinčiųjų bendruomenė gausiai renkasi į penktadienio Švč. Sakramento adoraciją, sekmadienio šventimą. Vos spėjo praeiti Šv. Pranciškaus šventė su gyvūnėlių laiminimu ir džiugiu vaikų klegesiu bažnyčioje, spalio 9-ąją tikintieji, vėl klebono kun. Artūro Stanevičiaus pakviesti, rinkosi į trigubą šventę – Švč. Mergelės Marijos Rožyno Karalienės atlaidus, „Caritas internationalis“ 60-mečio minėjimą ir parapijos „Caritas“ vėliavos pašventinimą. Spalio 16 dieną bažnyčioje buvo teikiamas Sutvirtinimo sakramentas. Švenčių metu bažnyčia visada sulaukia svečių.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija