2011 m. spalio 28 d.
Nr. 78
(1958)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

„Porta fidei“ atverti sekuliarizuotos visuomenės evangelizavimui

Mindaugas BUIKA

Ateinančiais metais bus minimos
Vatikano II Susirinkimo pradžios
50-osios metinės. Šį svarbiausią
Katalikų Bažnyčios XX amžiaus
įvykį sušaukė palaimintasis
Jonas XXIII (kairėje) ir užbaigė
Dievo tarnas Paulius VI. Šia proga
popiežius Benediktas XVI paskelbė
Tikėjimo metus, kurie prasidės
2012-ųjų spalio 11 dieną,
o bus užbaigti 2013 metų
lapkričio 24 dieną.

Tikėjimo metų uždaviniai

„Mažąja enciklika“ dėl savo apimties ir išsamumo jau dažnai vadinamame popiežiaus Benedikto XVI apaštaliniame laiške „Porta fidei“ (lot. „Tikėjimo vartai“) aptariami jo paskelbtų Tikėjimo metų  tikslai. Jau pačiu motu proprio (ypatinga asmeninė iniciatyva) forma parašyto ir spalio 17 dieną publikuoto dokumento pavadinimu, pagal Apaštalų darbuose nurodytą tautų apaštalo šv. Pauliaus pastabą, kad per pirmųjų krikščionių veiklą senosios Romos imperijoje Dievas „atvėręs pagonims tikėjimo vartus“ (Apd. 14, 27), Šventasis Tėvas pabrėžia, kad Tikėjimo metai bus minimi Naujojo evangelizavimo svarbos kontekste. Jau laiško pradžioje jis be jokių užuolankų esamą padėtį tradicinėje krikščioniškoje civilizacijoje, ypač Vakarų pasaulyje XXI amžiaus pradžioje, įvardija kaip „gilią tikėjimo krizę, paveikusią daugelį žmonių“ ir kad nuo savojo pontifikato pradžios 2005 metais jis nuolat kelia klausimą pirmiausia dėl Europos tautų vedimo iš šios dvasinės „dykvietės“.


Asmenybės vientisumas

Kun. Vytenis Vaškelis

Graikų mitologijoje yra žinoma legenda apie Prokrustą – milžiną pabaisą, kojų tempėją, apie kurį rašė graikų metraštininkas Diodoras, gyvenęs I a. prieš Kristų. Prokrustas paimdavo į nelaisvę einančius pro šalį keliautojus. Parsinešęs guldydavo juos į lovą. Jei kas nors netilpdavo, Prokrustas jam nukapodavo kojas tiek, kad jos atitiktų lovos ilgį. Jei sugautasis per mažas, jo kojas tempdavo iki pat kojūgalio. Bet kuriuo atveju niekuo dėtas keliautojas būdavo pasmerktas myriop. Kartą per Eleusino apylinkes keliavo Tesėjas pas savo tėvą karalių Egėją. Artėdamas prie Defiso upės slėnio, Tesėjas atkeliavo pas plėšiką Prokrustą. Tesėjas parvertė milžiną į lovą. Bet lova jam buvo per trumpa, ir Prokrustas savo kailiu patyrė, ką reiškia kankinimas ir luošinimas. Tesėjas užmušė Prokrustą.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija