2011 m. spalio 28 d.
Nr. 78
(1958)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Šv. Judas Tadas

Audra JAKUŠOVIENĖ

Konstitucijoje apie šventąją liturgiją Sacrosanctum Concilium teigiama: „Laikydamasi tradicijos, Bažnyčia lenkia galvą prieš šventuosius ir gerbia tikras jų relikvijas bei paveikslus. Šventųjų šventės skelbia Kristaus įstabius darbus per jo tarnus ir rodo tikintiesiems sektinus pavyzdžius“.

Spalio 28 dieną Bažnyčia mini šv. apaštalus ir kankinius Simoną ir Judą Tadą. Pamaldumas apaštalams Bažnyčioje turėtų būti itin branginamas, nes tai pirmieji mūsų tikėjimo skelbėjai ir mokytojai. Viduramžiais pamaldumas apaštalams buvo ypač didelis. Ilgainiui, įsigalint vis didesniam materializmui ir sekuliarizacijai, jis blėso. Tačiau mūsų dienomis pastebimas atgimstantis šv. Judo Tado kultas.


Lankėsi Dievo Gailestingumo apaštalas iš JAV

Tėvas Serafimas Michalenko, MIC

Dievo Gailestingumo metai Lietuvoje

2010 m. lapkričio 14 d. Lietuvos vyskupai, susirinkę į  Gailestingumo Motinos Globos atlaidus Vilniuje, nusprendė 2011-uosius Lietuvoje paskelbti Dievo Gailestingumo metais. Vyskupai ragina per šiuos metus geriau suvokti Dievo Gailestingumo slėpinį, pagerbti Gailestingojo Jėzaus atvaizdą, susipažinti su jo nutapymo istorija ir su tuo, kaip į pasaulį pasklido per šv. Faustiną perduotas Jėzaus prašymas puoselėti tikinčiųjų piligrimystę į Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovę bei apmąstyti Dievo nuolat mums teikiamas malones.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija