2011 m. spalio 28 d.
Nr. 78
(1958)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Gailestingumo kongresas Krokuvoje

Vladimiras Rešetnikovas

„Kongresas yra skirtas apaštalams, siekiantiems vilties“ – tokiais žodžiais spalio 1-ąją vykusioje spaudos konferencijoje Krokuvoje vyskupas Jan Zając paaiškino kongreso prasmę. Iš tiesų šis daugybę kultūrų ir valstybių vienijantis renginys, vykęs spalio 1–5 dienomis, padėjo palaikyti vienybės viltį tarptautiniu mastu.

Kongrese – žmonių įvairovė

Į kongresą atvyko daugiau nei 2000 tikinčiųjų iš 68 pasaulio valstybių: kardinolai, vyskupai, kunigų delegacijos bei pasauliečiai.  Svetingai buvo pasitikta Kinijos delegacija, kuri, nepaisant sudėtingos katalikybės situacijos jų valstybėje, dalyvavo šiame tarptautiniame renginyje. Spalio 1–3 dienomis į Tarptautinį Gailestingumo kongresą Krokuvoje keliavo ir kunigų lydima piligrimų grupė iš Lietuvos: apie 40 tikinčiųjų iš įvairių Lietuvos miestų ir miestelių, daugiausia iš Vilniaus arkivyskupijos, tarp jų ir trylika seminaristų.

Į Lenkiją – gailestingumo glėbin

Pasak Vilniaus Arkivyskupijos kunigo Jurgio Vitkovskij, kelionė į kongresą – tai kelionė į Dievo meilę, apmąstant gerojo Dievo gailestingumą ir teisingumą. Nepaisant to, kad dalyvaujame kelionėje fiziškai, mes taip pat turėtume keliauti ir dvasiškai nusiteikę. Nors šią mintį galima pritaikyti kiekvienai išvykai, ji ypač tiko vykstant į Tarptautinį Gailestingumo kongresą. Pasiekusi kelionės tikslą, mūsų delegacija dėkojo Dievui Krokuvos Dieviškojo Gailestingumo bazilikoje, kurioje, beje, yra palaidota šventoji Faustina Kovalska, artima ir brangi tiek Lietuvai, tiek ir Lenkijai.

Tarptautinės katalikų vienybės diena

Pirmąją kongreso dieną šv. Mišias lotyniškai aukojo kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Kartu su juo koncelebravo daugybės valstybių vyskupai ir kunigai, tarp jų ir Kinijos kardinolas Zen, kuris sakė pamokslą anglų kalba, skirtą papasakoti apie Kinijoje puoselėjamai trapiai katalikybei gresiančius pavojus. Filmuojant kelioms pasaulinėms televizijoms ir stebint keliems tūkstančiams susibūrusių katalikų, Kinijos ganytojas apgailestavo, kad Krokuvoje gali praleisti tik vieną dieną, nes spalio 2-ąją turi dalyvauti susirinkime Hong Konge ir ginti krikščioniškas bažnyčias nuo galimo Kinijos valstybės nutarimo uždaryti šventoves ir uždrausti vietines krikščioniškojo jaunimo grupeles. Kardinolas Zen taip pat apgailestavo, kad tikinčio jaunimo Kinijoje yra labai nedaug. Keliasdešimčiai tūkstančių jaunuolių tenka tik keli šimtai katalikų.

Tačiau Zen pabrėžė, kad kol su mumis yra Dievo malonė ir viltis, į tokio pobūdžio renginius dar vyksta žmonės, o jie nesiliaus ten vykę, tol Bažnyčia gyvuos. Lydimas šypsenų ir plojimų jis vyriausiajam Lietuvos dvasiniam ganytojui A. J. Bačkiui įteikė dovaną iš Kinijos – į kinų kalbą išverstą šventosios Faustinos Kovalskos dienoraštį. Baigdamas pamokslą, Zen paprašė visų melstis už tikėjimą ir viltį Kinijoje.

Dievo gailestingumas Aušvice

Spalio 2-osios dienos šv. Mišiose  Dieviškojo Gailestingumo bazilikoje buvo paminėta, kad Dievo gailestingumą galima atrasti visur, tik reikia pasistengti. Lietuvos grupelė turėjo galimybę apsilankyti kančios ir daugybės mirčių vietoje – Aušvico koncentracijos stovykloje-muziejuje. Be gausybės skausmu ir kančia pritvinkusių kambarių, galima buvo apsilankyti ir viename karceryje – šv. Maksimilijono Kolbės mirties vietoje, kurią lankė palaimintasis popiežius Jonas Paulius II. Šv. Maksimilijonas Kolbė čia, gyvendamas neįprastai sunkiomis sąlygomis, išgelbėjo ne vieną gyvybę, kaip teigiama, semdamasis jėgų iš Dievo Gailestingumo. Koncentracijos stovyklą taip pat aplankė gausios dvasininkų delegacijos, tuo pabrėžusios šios vietos ir kongreso minčių neatsiejamumą.

Gailestingumas pasibaigus kongresui

Nejučia kyla noras paklausti savęs, ar šis kongresas paliks gailestingumo sampratą dalyvavusiųjų širdyse bei protuose? „Aš atvykau su neuždegta žvake manyje, tam, kad ją Krokuvoje uždegčiau ir grįžęs galėčiau skleisti aplink save“ – teigė vienas prie bazilikos užkalbintas tikintysis. Iš tiesų, kaip sakė kardinolas Zen, gera pajusti, kad esi ne vienas. Belieka melstis už tokių renginių tęstinumą ir dieviškojo gailestingumo plitimą visame pasaulyje.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija