2011 m. lapkričio 4 d.
Nr. 79
(1959)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Paskelbtų naujų šventųjų įkvepiantis pavyzdys Evangelijai skelbti ir liudyti

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI paskelbė
šventaisiais tris daug Evangelijos
skelbime nusipelniusius Katalikų
Bažnyčios palaimintuosius,
vienuolijų įkūrėjus. Spalio
23 dieną Šv. Petro aikštėje
celebruotose iškilmėse kanonizuoti
buvo: italas arkivyskupas Gvidas
Marija Konfortis (1865–1931),
įsteigęs Šv. Pranciškaus Ksavero
užsienio misijų draugiją, italas
kunigas Luidžis Guanela (1842–1915),
dviejų ligonių globos kongregacijų,
ypač besirūpinančių migrantais, –
Artimo meilės tarnų kunigų
ir Apvaizdos Dievo Motinos
dukterų – steigėją, bei ispanę
vienuolę Bonifaciją Rodriges
de Kastro (1837–1905), įkūrusią
Šv. Juozapo tarnaičių kongregaciją.

Popiežiaus įžvalgos Pasaulio misijų sekmadieniui

Pratęsiant dabartiniam bažnytiniam gyvenimui aktualią evangelizavimo temą, norisi išsamiau aptarti praėjusio Pasaulinio misijų sekmadienio įvykius Romoje, kai popiežius Benediktas XVI paskelbė šventaisiais tris daug šioje srityje nusipelniusius Katalikų Bažnyčios palaimintuosius, vienuolijų įkūrėjus. Spalio 23 dieną Šv. Petro aikštėje celebruotose iškilmėse kanonizuoti buvo: italas arkivyskupas Gvidas Marija Konfortis (1865–1931), įsteigęs Šv. Pranciškaus Ksavero užsienio misijų draugiją, italas kunigas Luidžis Guanela (1842–1915), dviejų ligonių globos kongregacijų, ypač besirūpinančių migrantais, – Artimo meilės tarnų kunigų ir Apvaizdos Dievo Motinos dukterų – steigėją bei ispanę vienuolę Bonifaciją Rodriges de Kastro (1837–1905), įkūrusią Šv. Juozapo tarnaičių kongregaciją.


Kaip pasitikti Jaunikį?

Kun. Vytenis Vaškelis

Rašytojas A. J. Croninas rašė apie medicinos seselę, kuri daugiau nei dvidešimt  metų ištikimai ir kantriai, ramiai ir meiliai tarnavo žmonėms. Jos atlyginimas buvo visai nedidelis. A. J. Croninas stebėjosi jos pasiaukojimu ir kilniaširdiškumu. Jis manė, kad ši seselė nusipelnė geresnio atlygio, todėl paklausė: „Kodėl nereikalaujate, kad jums mokėtų daugiau? Juokinga dirbti už tokią mažą pinigų sumą“. Ji nusišypsojo ir tarė: „Man užtenka, kad galėčiau normaliai gyventi“. Rašytojas nenusileido: „Tai netiesa, turėtumėte uždirbti nors šiek tiek daugiau. Dievas mato, kad to nusipelnėte“. Moteris nutilo. Ji ir toliau šypsojosi, bet jos žvilgsnis pagilėjo.  „Rašytojau, – tarė, – jei Dievas žino, kad to nusipelniau, man tai yra svarbiausias dalykas“.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija