2011 m. lapkričio 4 d.
Nr. 79
(1959)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Padėka už popiežiaus Jono Pauliaus II paskelbimą palaimintuoju

Spalio 22 dieną, šeštadienį, Kauno Arkikatedroje Bazilikoje 12 val. buvo aukojamos Padėkos šv. Mišios už popiežiaus Jono Pauliaus II paskelbimą palaimintuoju. Šiemet gegužės 1-ąją palaimintuoju paskelbtas Jonas Paulius II popiežiumi išrinktas 1978 m. spalio 16 d., o savo tarnystę pradėjo spalio 22 d.

Pal. Jono Pauliaus II, nepaprastai branginusio Eucharistiją, minėjime Arkikatedroje drauge meldėsi daugiau kaip šimtas arkivyskupijos Švč. Sakramento adoruotojų, tądien dalyvavusių ir susikaupimo dienoje „Gyvenimas – šv. Mišios“, kurią surengė Arkikatedros nuolatinės Eucharistijos adoracijos koordinatoriai.

Visus susirinkusius į Arkikatedrą Baziliką, kurią Jonas Paulius II buvo aplankęs per savo ganytojišką vizitą Lietuvoje 1993 metais, Eucharistijos liturgijai vadovavęs Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius kvietė dėkoti Dievui už dabar jau palaimintąjį Joną Paulių II ir visas dovanas, kurias jis davė Bažnyčiai.

„XX amžiaus Katalikų Bažnyčioje patys didžiausi buvo du įvykiai: Vatikano II Susirinkimas (1962 m. spalio 11 d. – 1965 m. gruodžio 8 d.) ir Krokuvos arkivyskupo kardinolo Karolio Vojtylos išrinkimas popiežiumi. Vatikano II Susirinkimas tapo galingu Šventosios Dvasios dvelkimu Bažnyčioje, keliaujančioje per pasaulį labai neramiais ir sudėtingais laikais“, – sakė arkivyskupas S. Tamkevičius. Ganytojas pavadino Jono Pauliaus II išrinkimą popiežiumi didele Dievo malone. Jis uoliai atliko savo pareigą rūpindamasis Vatikano II Susirinkimo sprendimų įgyvendinimu, Kristaus tikėjimo išsaugojimu ir jo perdavimu dabarties žmonėms, stipriai veikiamiems sekuliarizmo dvasios. Buvo prisiminta, kaip Jonas Paulius II 1991 metais, dar negalėdamas atvykti į Lietuvą, pakvietė Lietuvos vyskupus ir visus, kurie galės, tikinčiuosius atvažiuoti į Lenkiją. Ten jis tuomet svečiavosi. Lomžoje jis lietuviškai pasveikino ir linkėjo gerų permainų mūsų šalyje, o po dvejų metų, sovietų tankams išvažiavus, skubėjo aplankyti mūsų šalį. Homilijoje pranešta, jog, be palaimintojo atminimo įamžinimo Kauno Santakoje, Šiluvoje, rengiamasi saugoti jo relikvijas Arkikatedroje, Gerojo Ganytojo bažnyčioje, o palaimintojo Jono Pauliaus II vardu ketinama pavadinti planuojamą steigti Šilainių parapiją. „Tačiau pats svarbiausias Jono Pauliaus II atminimo įamžinimas tebūnie mūsų visų ištikimybė Jėzui Kristui, dėmesys ir meilė Eucharistijai bei didžiausia pagarba Švč. Mergelei Marijai“, – sakė ganytojas.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija