2011 m. lapkričio 9 d.
Nr. 80
(1960)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Atidengtas skulptūrinis suoliukas A. Sacharovui atminti

Prie skulptūrinio suoliuko
A. Sacharovui atminti kalba
užsienio reikalų
ministras Audronius Ažubalis

Lapkričio 3 dieną Žmogaus teisių komitetas kartu su Lietuvos žmogaus teisių asociacija Vilniuje, A. Sacharovo aikštėje, surengė iškilmingą skulptūros, skirtos žmogaus teisių gynėjo, akademiko Andrejaus Sacharovo (1921–1989) atminimui įamžinti, atidengimą. Skulptūros autorius – skulptorius Vladas Kančiauskas.

Žmogaus teisių komiteto pirmininkas Arminas Lydeka iškilmėse sakė, kad Andrejų Sacharovą drąsiai galima vadinti vienu ryškiausių ir intelektualiausių žmogaus teisių gynėjų žmonijos istorijoje. „Fizikas, atominės ir vandenilinės bombos kūrėjas, akademikas A. Sacharovas galėjo būti lojalus sovietiniam režimui ir mėgautis milžiniškomis privilegijomis, tačiau šis žmogus, supratęs branduolinio ginklo, o taip pat ir režimų žmonijai keliamą grėsmę, tapo sovietiniam režimui neparankiu žmogaus teisių gynėju ir disidentu,“ – kalbėjo A. Lydeka.

A. Sacharovas buvo Helsinkio grupių sumanytojas. Helsinkio grupės turėjo tirti 1975 m. Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijos baigiamojo akto, pasirašyto Helsinkyje, nutarimų pažeidimus ir juos viešinti. Įsisteigusi Maskvos Helsinkio grupė paskatino analogiškų grupių atsiradimą Lietuvoje, Ukrainoje, Armėnijoje ir Gruzijoje. A. Sacharovo veikla paskatino ir Lietuvos intelektualų įsijungimą į disidentinę veiklą sovietiniu laikotarpiu. 1976 m. lapkričio 25 d. Viktoras Petkus kartu su Tomu Venclova, Karoliu Garucku, Ona Lukauskaite-Poškiene ir Eitanu Finkelšteinu įkūrė Lietuvos Helsinkio grupę. Žinomas Lietuvos disidentas, Lietuvos Helsinkio grupės steigėjas, ilgametis politinis kalinys (lageryje kalėjęs 25 metus), du kartus Nobelio premijos nominantas, Lietuvos žmogaus teisių asociacijos signataras ir garbės pirmininkas Viktoras Petkus taip pat dalyvavo atidengiant skulptūrą. Ceremonijoje kalbėjęs akademikas Antanas Buračas prisiminė, kad 1975 metais viešėdamas V. Petkaus bute Vilniuje, A. Sacharovas sužinojo apie jam skiriamą Nobelio taikos premiją.

Atidengiant skulptūrą taip pat kalbėjo ESBO pirmininkas, užsienio reikalų ministras Audronius Ažubalis, kultūros ministras Arūnas Gelūnas, Lietuvos žmogaus teisių asociacijos steigėjas ir dabartinis pirmininkas Vytautas Budnikas. Iškilmėse dalyvavo Žmogaus teisių komiteto narės Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė ir Ona Valiukevičiūtė, kultūros ir visuomenės veikėjai.

Eglė Gibavičiūtė

Olgos Posaškovos nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija