2011 m. lapkričio 11 d.
Nr. 81
(1961)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Paminklui – 80 metų

Minėjimo dalyviai Vilijos parke

Lapkričio 2 dieną Lietuvos Sąjūdžio Kauno tarybos ir asociacijos „Kovo 11-osios gatvės bendrija“ vardu dr. Raimundas Kaminskas inicijavo žuvusių karių pagerbimą ir paminklo „Garbė žuvusiems dėl Tėvynės“ – 80-mečio minėjimą Vilijos pake (A. Juozapavičiaus pr.).

Dalyvavo Seimo narė Vida Marija Čigriejienė, Dainavos ir Šančių seniūnijų seniūnai, Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos nariai,  Kauno sąjūdiečiai, Generolo Povilo Plechavičiaus jaunojo kario mokyklos mokiniai su šios mokyklos direktoriumi plk. Viktoru Dauniu. Buvo uždegtos atminimo žvakelės, sugiedotas Lietuvos himnas. Renginį vedė Vilius Kaminskas.


Paminėjo arkivyskupą tremtinį

Spalio 23 dieną, sekmadienį, Žagarėje vyko iškilmingas minėjimas, skirtas  arkivyskupo Julijono Steponavičiaus 100-osioms gimimo metinėms atminti. Šiame mieste tremtyje praleistus 27-erius metus primins bažnyčios šventoriuje pastatytas akmeninis koplytstulpis.

 Arkivyskupo pagerbimo iškilmėse dalyvavo Lietuvos vyskupai: Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, Šiaulių, Telšių, Kaišiadorių vyskupai Eugenijus Bartulis, Jonas Boruta, Juozas Matulaitis, Žagarės klebonas kun. Marius Dyglys ir buvę Žagarės klebonai, kiti dvasininkai, jį pažinoję žmonės. Pagerbti šviesaus atminimo dvasininko atvyko ir Joniškio rajono valdžios atstovai. Šv. Mišiose homiliją pasakė arkiv. S. Tamkevičius (ją spausdiname atskirai).


Kapinėse pašventinti kunigų paminklai

Rūta RONKAUSKIENĖ

Šv. Mišios Narvydžių kapinėse

Lapkričio 5 dieną Narvydžių kapinėse buvo aukojamos  šv. Mišios, kuriose melstasi už mirusiuosius, pašventinti naujieji paminklai. Koncelebracijai vadovavo Telšių vyskupo generalvikaras prelatas Juozas Šiurys, dalyvavo kanauninkai Andriejus Sabaliauskas ir Petras Merliūnas, Skuodo dekanato kunigai: Liudvikas Dambrauskas, Mindaugas Šlaustas, Vytautas Petrauskas.


Akademinės bendruomenės Vėlinėse prisiminti universitetų darbuotojai

Džiuljeta Kulvietienė

Lietuvos sveikatos mokslų ir kitų Kauno universitetų kapelionai pakvietė universitetų bendruomenes į Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčią. Vėlinių vakarą čia aukotos šv. Mišios už šviesios atminties universitetų darbuotojus ir už šiandienos bendruomenės Anapilin iškeliavusius artimuosius.

Šv. Mišias aukojo KTU kapelionas kun. Petras Pich. Išėjusiųjų vardus skaitė studentai ir akademinės sielovados darbuotojai. LSMU bendruomenės nariai pateikė prašymą Vėlinių šv. Mišias aukoti daugiau kaip už šimtą artimų žmonių, KTU – apie du su puse šimto, VDU – iki šimto prisimintų vardų.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija