2011 m. lapkričio 11 d.
Nr. 81
(1961)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Kapinėse pašventinti kunigų paminklai

Rūta RONKAUSKIENĖ

Šv. Mišios Narvydžių kapinėse

Genovaitė Penkutė ir Vytautas Šmitas

Lapkričio 5 dieną Narvydžių kapinėse buvo aukojamos  šv. Mišios, kuriose melstasi už mirusiuosius, pašventinti naujieji paminklai. Koncelebracijai vadovavo Telšių vyskupo generalvikaras prelatas Juozas Šiurys, dalyvavo kanauninkai Andriejus Sabaliauskas ir Petras Merliūnas, Skuodo dekanato kunigai: Liudvikas Dambrauskas, Mindaugas Šlaustas, Vytautas Petrauskas.

Skuodo dekanas kan. P. Merliūnas už kunigų kapų tvarkymą dėkojo parapijietėms Genovaitei Penkutei, Rūtai Skališienei, už aukų rinkimo iniciatyvą, širdies šilumą –  pastoracinės tarybos nariui Vytautui Šmitui bei visoms organizacijoms, aukojusioms lėšų. Kanauninkas V. Šmitui padovanojo Šventąjį Raštą. Narvydžių kapinėse ilsisi ir Skuodo bažnyčios statytojo kun. Tomo Sudimto, kitų joje dirbusių kunigų palaikai.

Prel. J. Šiurys pasidžiaugė, kad tikintieji rūpinasi kunigų kapų tvarkymu. Prelatas pakvietė susirinkusius pasimelsti už bažnyčios statytojo, čia dirbusių kunigų ir kitų mirusiųjų atminimą.

Kan. P. Merliūnas prisiminė kunigą Beržanskį, kuris buvo kilęs iš kunigaikščių giminės. Šis kunigas pasirašė, kad Skuode būtų steigiama pirmoji lietuviška mokykla. Kadangi jis buvo kilęs iš garsios giminės, jo pozicija buvo labai svari – tuometinė vokiečių valdžia išdavė leidimą statyboms. Kunigų paminklus pašventino prel. J. Šiurys.

Šv. Mišiose dalyvavo rajono savivaldybės meras Stasys Vainoras, administracijos direktorius Bronislovas Stasiulis, UAB „Kuršasta“ generalinis direktorius Stanislovas Martinkus, technikos direktorius Liudvikas Žukauskas, Skuodo miesto seniūnas Algimantas Šideikis.

Skuodas
Autorės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija