2011 m. lapkričio 11 d.
Nr. 81
(1961)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kultūros zona

 

Šiame numeryje:

Lietuvoje sudarytos
nepalankios sąlygos
žurnalistiniams
tyrimams

Apie tariamą laimę
palikti gimtąjį kraštą

Paminėjo
arkivyskupą tremtinį

Akademinės
bendruomenės
Vėlinėse prisiminti
universitetų
darbuotojai

Keliavome
į Krekenavos Baziliką

Prisiminti šiemet mirę pasaulio ganytojai

Mindaugas BUIKA

Šventasis Tėvas meldžiasi
prie savo pirmtako
Jono Pauliaus I kapo

Mirę su Kristumi, gyvensime su Juo

Kalbėdamas praėjusiomis mirusiųjų minėjimo dienomis popiežius Benediktas XVI pabrėžė gilų mirties suvokimo ir tikėjimo amžinybe ryšį, nes per tikėjimą mes viltingai priimame artimųjų ir kiekvieno laukiančią mirtį. Kitą dieną po Vėlinių, lapkričio 3-iąją, Vatikano bazilikoje aukodamas šv. Mišias už šiemet mirusius ganytojus – kardinolus ir vyskupus – Šventasis Tėvas homilijoje sakė, kad pats Jėzus giliai priėmė į savo širdį ir mintis Jo laukiančios mirties slėpinį ir prisikėlimą į nemirtingą gyvenimą. Po tradicinio savo pirmtakų kapų bazilikos kriptoje aplankymo Eucharistijos celebravime prie Viešpaties altoriaus apsuptas Romos Kurijos bendradarbių, Popiežius pirmiausia paminėjo pavardes tų aštuonių Kardinolų kolegijos narių, kurie žemišką kelionę baigė per pastaruosius dvylika mėnesių: žymus teologas ispanas kardinolas Urbanas Navaretė SJ, buvęs Neapolio (Italija) arkivyskupas kardinolas Mikele Džordanas, Indijos sirų malabarų didysis arkivyskupas kardinolas Varkis Vitajatilas C.SS.R., buvęs Turino (Italija) arkivyskupas kardinolas Džovanis Saldarinis, buvęs Valensijos (Ispanija) arkivyskupas kardinolas Augustinas Garsija-Gaskas Vincente, Berlyno (Vokietija) arkivyskupas kardinolas Georgas Maksimilijanas Štrecinskis, buvęs Minsko ir Mogiliovo (Baltarusija) arkivyskupas kardinolas Kazimiežas Sviontekas, buvęs Romos Šv. Petro bazilikos arkikunigas kardinolas Virgilijus Noė, buvęs Toronto (Kanada) arkivyskupas kardinolas Aloyzijus Metju Ambrozičius, buvęs Popiežiškosios socialinės komunikacijos tarybos pirmininkas lenkas kardinolas Andžėjus Marija Deskuras. Per šiuos metus taip pat mirė 130 vyskupų, įskaitant lietuvių išeivių kilmės Šventojo Sosto diplomatą arkivyskupą Joną Bulaitį.


Talentas – bilietas Kelionėje

Kun. Vytenis Vaškelis

Koks turtingas ir dar labiau dosnus bevardis šeimininkas: prieš iškeliaudamas, jis atiduoda tarnams savo didžiulį turtą (Mt 25, 14)! Kadangi Jėzaus palyginimas apie talentus yra „įspraustas“ tarp dviejų eschatologinių temų – Jo antrojo atėjimo laukimo ir paskutinio teismo įvaizdžio, – norisi galvoti, kad toji kažkokia svetima šalis (Mt 25, 14), į kurią leidosi mūsų šeimininkas, yra dangiškosios karalystės pirmavaizdis.


Buvome tiesos ir taikos piligrimai

Atsiliepusiųjų į Benedikto XVI kvietimą kelionės įspūdžiai

Alvyra Grėbliūnienė

Serbijos stačiatikių vyskupas
kalbasi su mūsų piligrimais

Spalio 27 dieną Asyžiuje Tiesos ir taikos piligrimystėje, į kurią pakvietė popiežius Benediktas XVI, dalyvavo daugiau nei 300 įvairių religijų, o taip pat netikinčiųjų, atstovų. Tai buvo jubiliejinis susitikimas. Prieš dvidešimt penkerius metus, 1986 spalio 27 d., palaimintasis Jonas Paulius II pirmą kartą surengė tokį susitikimą, po to sušaukė dar du – 1993 ir 2002 metais.


Margionyse tebedega Vėlinių laužai

Rūta Averkienė

Prie Vėlinių laužo Margionių
kaimo kapinaitėse

Vėlinių tradicijos Lietuvoje skaičiuoja daugybę amžių. Vieni papročiai jau grimzta istorijon, o kitus lietuviai prisimena ir šiandien. Šilais apsisiautusio Margionių kaimo gyventojai tebegerbia senolių papročius, nuo Vėlinių aštuonias dienas degindami Vėlinių laužą ir melsdamiesi Margionių kaimo kapinaitėse. Unikalias, iki šių dienų išlikusias apeigas Lietuvoje galima išvysti tik čia ir dar viename išnykimo ženklu pažymėtame Zervynų kaime.


Išskirtinė Kalnujų vieta

Asta Kriščiokaitienė

Kalnujų Šv. Viktoro bažnyčios griuvėsiai

„Motina padavė škaplierius sakydama: „Neužmiršk Dievo“... Aš žinojau: tai buvo Kalnujų bažnyčios Dievas, geriausiai  ir teisingiausiai išklausantis Paserbentį.  Užmiršti Dievą – užmiršti namus, nes kitur jisai kitas... Tie škaplieriai ilgai buvo slapstomi užanty, kaip namų ir tėvų atminimas, kaip šventas ryšys su žeme...“, – rašė poetas kraštietis Marcelijus Martinaitis.


Siunčiu Jums žinią...

Zigmas Tamakauskas

Kauno Stasio Lozoraičio vidurinės
mokyklos mokiniai, visada
aktyviai dalyvaujantys minint
1956 metų Vengrijos revoliuciją
ir Kauno vienybės demonstraciją

Spalio pabaigoje Vengrijos ambasados iniciatyva Vilniuje ir Kaune įvyko Vengrijos revoliucijos, kilusios prieš 55 metus – spalio 23 dieną – minėjimai. Pirmasis minėjimo epizodas vyko prie Aušros Vartų sienos 2006 metais įrengtos Atminimo lentos, kurioje lietuvių ir vengrų kalbomis įrašyti žodžiai: „Atmintiną 1956 metų Visų Šventųjų dieną Vilniuje, nepabūgus sovietų okupacijos, viešai buvo palaikyta Vengrijoje kilusi revoliucija. Garbė tiems, kurie parodė vienybę – siekti Lietuvos ir Vengrijos Nepriklausomybės...“ Vainiko padėjimo ceremonijoje kalbėjęs naujasis Vengrijos ambasadorius J. E. Zoltan Pecze sakė, kad po partizaninės kovos nuslopinimo Lietuvoje, 1956-aisiais Vengrijos revoliucija davė naują viltį Lietuvai... Dalyvavęs ceremonijoje žinomas aktorius Tomas Vaisieta savo sodriu balsu paskaitė patriotinio turinio eiles, šlovinančias laisvę ir pasiaukojimą. Gaila, kad šitame susibūrime nesimatė mokyklinio jaunimo, kuriam šis minėjimas turėjo tapti gyva  patriotinio ugdymo pamoka.


Paminklui – 80 metų

Minėjimo dalyviai Vilijos parke

Lapkričio 2 dieną Lietuvos Sąjūdžio Kauno tarybos ir asociacijos „Kovo 11-osios gatvės bendrija“ vardu dr. Raimundas Kaminskas inicijavo žuvusių karių pagerbimą ir paminklo „Garbė žuvusiems dėl Tėvynės“ – 80-mečio minėjimą Vilijos pake (A. Juozapavičiaus pr.).

Dalyvavo Seimo narė Vida Marija Čigriejienė, Dainavos ir Šančių seniūnijų seniūnai, Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos nariai,  Kauno sąjūdiečiai, Generolo Povilo Plechavičiaus jaunojo kario mokyklos mokiniai su šios mokyklos direktoriumi plk. Viktoru Dauniu. Buvo uždegtos atminimo žvakelės, sugiedotas Lietuvos himnas. Renginį vedė Vilius Kaminskas.


Kapinėse pašventinti kunigų paminklai

Rūta RONKAUSKIENĖ

Šv. Mišios Narvydžių kapinėse

Lapkričio 5 dieną Narvydžių kapinėse buvo aukojamos  šv. Mišios, kuriose melstasi už mirusiuosius, pašventinti naujieji paminklai. Koncelebracijai vadovavo Telšių vyskupo generalvikaras prelatas Juozas Šiurys, dalyvavo kanauninkai Andriejus Sabaliauskas ir Petras Merliūnas, Skuodo dekanato kunigai: Liudvikas Dambrauskas, Mindaugas Šlaustas, Vytautas Petrauskas.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija