2011 m. lapkričio 11 d.
Nr. 81
(1961)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Telšių vyskupijoje

Žemaičių Kalvarijos dekanate

Maldos už mirusiuosius – bažnyčioje ir kapinėse

Procesija į kapines

MEDINGĖNAI. Kadangi šiemet Visų Šventųjų ir Vėlinių dienos buvo šiltos ir saulėtos, tikintieji gausiai rinkosi į jaukiai sutvarkytą, išpuoštą ir išdabintą Medingėnų Švč. Trejybės bažnyčią dalyvauti Visų Šventųjų iškilmėje ir Vėlinių pamaldose. Lapkričio 1-ąją, 14 valandą prasidėjo Visų Šventųjų iškilmei skirtos šv. Mišios. Jas aukojo trečius metus šią parapiją aptarnaujantis Rietavo Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios klebono kun. Antano Gutkausko pagalbininkas kun. Arvydas Mačiulis. Šio kunigo aukojamose šv. Mišiose dalyvavo ir nemažai iš toliau į Medingėnų kapines atvykusių tikinčiųjų. Jie pasidžiaugė gražiai sutvarkyta ir rūpestingai prižiūrima Švč. Trejybės bažnyčia, darniai giedančiu Medingėnų parapijos choru, kuriam vadovauja iš Rietavo atvažiuojantis kuriantis muziką ir leidžiantis knygas maestro Aloyzas Meškauskas. Kun. A. Mačiulis pasakė išsamią homiliją, skirtą Visų Šventųjų iškilmei.


Vilniaus arkivyskupijoje

Varėnos dekanate

Simajudo atlaiduose – maldos, vakaronė, turgelis, vaidinimai ir šokiai

Vakaronėje dzūkiškas dainas dainavo
Marcinkonių folkloro ansamblis

MARCINKONYS. Simajudas – apaštalų Simono ir Judo šventė. Tituliniai šių apaštalų vardo atlaidai kasmet švenčiami Marcinkonyse, nes kaime esanti bažnyčia pavadinta jų vardu. Jau kelintus metus Simajudas Marcinkonyse minimas taip, kaip šiuos atlaidus švęsdavo nuo senų senovės.

Pasak Simajudo šventę organizavusios Varėnos kultūros centro Marcinkonių filialo direktorės bei kaimo bendruomenės pirmininkės Rimutės Avižinienės, noras atgaivinti senąsias kaimo tradicijas kirbėjo jau seniai, nes jas atsimena net ne visi viduriniosios kartos kaimo gyventojai, o labai reikia, kad senuosius papročius žinotų ir savo vaikams bei anūkams perduotų ir patys jauniausi marcinkoniškiai. R. Avižinienė sako, kad Simajudo šventė Marcinkonyse turi tapti tradicija ir bus švenčiama kasmet.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija