2011 m. lapkričio 11 d.
Nr. 81
(1961)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Buvome tiesos ir taikos piligrimai

Atsiliepusiųjų į Benedikto XVI kvietimą kelionės įspūdžiai

Alvyra Grėbliūnienė

Serbijos stačiatikių vyskupas
kalbasi su mūsų piligrimais

Spalio 27 dieną Asyžiuje Tiesos ir taikos piligrimystėje, į kurią pakvietė popiežius Benediktas XVI, dalyvavo daugiau nei 300 įvairių religijų, o taip pat netikinčiųjų, atstovų. Tai buvo jubiliejinis susitikimas. Prieš dvidešimt penkerius metus, 1986 spalio 27 d., palaimintasis Jonas Paulius II pirmą kartą surengė tokį susitikimą, po to sušaukė dar du – 1993 ir 2002 metais.


Keliavome į Krekenavos Baziliką

Vajasiškio parapijiečiai Krekenavos
Bazilikoje su Panevėžio vyskupu
Jonu Kaunecku ir klebonu
kun. Gediminu Jankūnu

Kiekvieno mėnesio 15 dieną Krekenavos bažnyčioje, vasarą paskelbtoje Bazilika, vyksta atlaidai, pritraukiantys daugybę tikinčiųjų ne tik iš Panevėžio vyskupijos, bet ir visos Lietuvos.

Rugsėjo mėnesį Krekenavos Bazilikos klebonu paskirtas teologijos mokslų daktaras kun. Gediminas Jankūnas, iki tol Panevėžio vyskupijoje ėjęs vikaro pareigas pastoracijai. Kadangi Gediminas prieš trejus metus dirbo Vajasiškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, parapijiečiai iki šiol jį mini tik geru žodžiu ir visada prisimena. Sužinoję apie jo paskyrimą Krekenavos Bazilikos klebonu, Juknėnų, Paberžės, Šlepečių, Vajasiškio, Trinkuškių, Baibių ir kitų kaimų tikintieji (iš viso 50 žmonių) surengė piligriminę kelionę į Krekenavoje vykusius atlaidus. Visus nustebino Bazilikos grožis tiek išorėje, tiek viduje. Šv. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų atlaiduose šv. Mišias aukojo Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas. Prieš atlaidus iš įvairiausių parapijų susirinkę tikintieji dar išklausė klebono kun. Gedimino Jankūno aukotas šv. Mišias.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija