2011 m. lapkričio 16 d.
Nr. 82
(1962)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Islamofobijos užkratas

Kastytis Stalioraitis

Visa lietuvių santykių su musulmonais istorija, nepaisant Lietuvos dalyvavimo kare su Iraku ir Afganistanu, kuriame jos vaidmens pasaulio musulmonai nesureikšmina, sukūrė geras prielaidas Lietuvos ir musulmoniškų šalių santykiams plėtoti, bet kažkam labai rūpi tas prielaidas sugriauti.

Trumpa išvyka į praeitį

Kiekviena Europos Sąjungos krikščionių valstybė turi savąją istorinę ir nūdienę santykių su musulmonais patirtį. Vienokia ji Prancūzijoje, Ispanijoje, kitokia Vokietijoje ar Didžiojoje Britanijoje. Surasti Europos Sąjungos krikščionių ar krikščioniškos tradicijos gyventojų  elgsenos su musulmonais Europos Sąjungoje panašumus šiandien būtų labai sunkus uždavinys visų pirma dėl istorinio patyrimo.   


Už jūsų ir mūsų laisvę!

Minint 55-tąsias Vengrijos revoliucijos metines

Prof. Ona Voverienė

Bendras vaizdas padėjus vainiką
bei gėles prie Atminimo
lentos šalia Aušros Vartų

Spalio 24 d. Vilniuje ir spalio 26 d. Kaune iškilmingai paminėtos Vengrijos revoliucijos 55-siosios metinės bei jos atgarsiai Lietuvoje.

Prie Aušros Vartų esančios atminimo lentos, įamžinusios lietuvių tautos solidarizavimąsi su Vengrijos sukilėliais 1956 metais, susirinko gausus to meto įvykių Lietuvoje dalyvių būrys bei Lietuvių–vengrų bičiulių kultūros draugijos, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos, Lietuvos moterų lygos ir Lietuvai pagražinti draugijos aktyvistų.


Mirė buvęs Seimo NSGK vadovas J. A. Katkus

Juozapas Algirdas Katkus

Šeštadienį Vilniuje po ligos mirė eksparlamentaras, buvęs Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininkas 75 metų Juozapas Algirdas Katkus.

J. A. Katkus gimė 1936 metais Kretingoje, 1948 metais su šeima sovietų valdžios buvo ištremtas į Irkutsko sritį, 1949 metais – į Krasnojarsko kraštą. 1957 metais jis grįžo į Lietuvą, įsidarbino Kretingos rajono Švietimo skyriaus vairuotoju kroviku, tuo pačiu metu mokėsi vakarinėje mokykloje. Vilniuje eksternu išlaikęs vidurinės mokyklos baigiamuosius egzaminus, J. A. Katkus įstojo į Kauno politechnikos institutą (dabartinį Kauno technologijos universitetą), jį baigė 1964 metais. 1971 metais baigė aspirantūrą, apgynė technikos kandidato disertaciją. J. A. Katkus liko dirbti Kauno politechnikos institute, buvo Mašinų gamybos fakulteto asistentas, vyresnysis dėstytojas, docentas. Sovietiniais metais yra dėstęs Alžyro universitete. Jis yra 20 mokslinių išradimų ir 50 mokslinių publikacijų autorius.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija