2011 m. lapkričio 18 d.
Nr. 83
(1963)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Paramą Seimo nariui Petrui Gražuliui reiškia Lietuvos dvasininkai ir Laisvės kovų dalyviai

Žiniasklaidos priemonėms paskelbus kai kurių politikų svarstymus apie Seimo nario Petro Gražulio biografijoje neva esančias „baltas dėmes“, paramą parlamentarui pareiškė Lietuvos dvasininkai ir Lietuvos laisvės kovų dalyviai.

„Mes, žemiau pasirašę, asmeniškai pažinojome Seimo nario Petro Gražulio šeimą, jį patį ir prisimename jo sovietinių laikų antitarybinę veiklą. Jis dar ankstyvoje jaunystėje įsitraukė į pogrindinę veiklą, artimai bendradarbiavo su Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto nariais, buvo Žmogaus teisių gynimo Helsinkio komiteto narys. Jis dalyvavo uždraustos antisovietinės ir religinės literatūros spausdinime ir platinime bei kartu kovojo už tikėjimo laisvę, už vyskupų, kunigų ir tikinčiųjų grąžinimą iš tremties ir įkalinimo įstaigų, bažnyčių sugrąžinimą tikintiesiems, taip pat už tai, kad būtų leista atstatyti sovietiniais laikais sudegintą Gargždų bažnyčią (renkant parašus, dalyvaujant susitikimuose ir pan.). Už aktyvią antitarybinę veiklą Petras Gražulis ne kartą buvo sulaikytas ir įkalintas Alytuje, Kelmėje, Šakiuose, Joniškyje ir kt. Stebina tai, kad politikai nežino, jog Petras Gražulis už atsisakymą vykti į sovietinės armijos apmokymus 1988 metų vasario 2 d. buvo nuteistas Marijampolės teisme ir įkalintas Pravieniškių lageryje. Apie tai plačiau rašyta pogrindiniame leidinyje „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“, informavo radijo stotys „Amerikos balsas“, „Vatikano Radijas“, „Laisvoji Europa“. Be to, buvo įsteigtas Petro Gražulio išlaisvinimo komitetas.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija