2011 m. lapkričio 18 d.
Nr. 83
(1963)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Paramą Seimo nariui Petrui Gražuliui reiškia Lietuvos dvasininkai ir Laisvės kovų dalyviai

Žiniasklaidos priemonėms paskelbus kai kurių politikų svarstymus apie Seimo nario Petro Gražulio biografijoje neva esančias „baltas dėmes“, paramą parlamentarui pareiškė Lietuvos dvasininkai ir Lietuvos laisvės kovų dalyviai.

„Mes, žemiau pasirašę, asmeniškai pažinojome Seimo nario Petro Gražulio šeimą, jį patį ir prisimename jo sovietinių laikų antitarybinę veiklą. Jis dar ankstyvoje jaunystėje įsitraukė į pogrindinę veiklą, artimai bendradarbiavo su Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto nariais, buvo Žmogaus teisių gynimo Helsinkio komiteto narys. Jis dalyvavo uždraustos antisovietinės ir religinės literatūros spausdinime ir platinime bei kartu kovojo už tikėjimo laisvę, už vyskupų, kunigų ir tikinčiųjų grąžinimą iš tremties ir įkalinimo įstaigų, bažnyčių sugrąžinimą tikintiesiems, taip pat už tai, kad būtų leista atstatyti sovietiniais laikais sudegintą Gargždų bažnyčią (renkant parašus, dalyvaujant susitikimuose ir pan.). Už aktyvią antitarybinę veiklą Petras Gražulis ne kartą buvo sulaikytas ir įkalintas Alytuje, Kelmėje, Šakiuose, Joniškyje ir kt. Stebina tai, kad politikai nežino, jog Petras Gražulis už atsisakymą vykti į sovietinės armijos apmokymus 1988 metų vasario 2 d. buvo nuteistas Marijampolės teisme ir įkalintas Pravieniškių lageryje. Apie tai plačiau rašyta pogrindiniame leidinyje „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“, informavo radijo stotys „Amerikos balsas“, „Vatikano Radijas“, „Laisvoji Europa“. Be to, buvo įsteigtas Petro Gražulio išlaisvinimo komitetas.

Esame pasipiktinę ir griežtai smerkiame Petro Gražulio ir jo šeimos šmeižtą. Jo trys broliai, žinomi Lietuvoje kunigai: Antanas, Kazimieras ir a. a. Juozas – tai ne pasaka politiniams oponentams ir rinkėjams, o realybė, gal kažkam neparanki, tačiau tiesa. Stebina, kodėl Petrą Gražulį, persekiotą ir teistą sovietiniais laikais, bandoma suniekinti ir šiandien“.

Atvirą paramos laišką Petrui Gražuliui pasirašė 40 Lietuvos Katalikų Bažnyčios dvasininkų  (vyskupų ir kunigų), Laisvės kovų dalyvių:

 Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas 

 Kaišiadorių vyskupas Juozas Matulaitis

Kun. Petras Dumbliauskas
(Kunigo Broniaus Laurinavičiaus paminklo paramos fondo vardu),
Lietuvos Laisvės kovų dalyvis

 Julija Ambrasienė,
Lietuvos Laisvės kovų dalyvių sąjungos pirmininkė

  Petras Plumpa,
politinis kalinys, Lietuvos Laisvės kovų dalyvis, buvęs VSD vadovas

 Antanas Terleckas,
politinis kalinys, Lietuvos laisvės lygos vadovas

 Kun. Mykolas Petravičius, SDB,
Lietuvos Laisvės kovų dalyvis

 Kun. Algimantas Keina,
Lietuvos Laisvės kovų dalyvis

 Kun. Ignas Juozas Plioraitis,
Lietuvos Laisvės kovų dalyvis

 Kun. Vaclovas Stakėnas,
Lietuvos Laisvės kovų dalyvis

 Kun. Gvidonas Dovidaitis,
Lietuvos Laisvės kovų dalyvis

 Kun. Vytautas Prajara,
Metelių parapija

 Kun. Vytautas Užkuraitis

 Kun. Remigijus Maceina

 Kun. Arvydas Liepa,
Sasnavos klebonas

 Kun. Jonas Baliūnas,
Prienų parapija

 Kun. Jonas Januška,
Prienų parapija

 Kun. dr. Robertas Pukenis,
Lietuvos Laisvės kovų dalyvis, VDU dėstytojas

 Kun. Arvydas Jakušovas

 Kun. Vytautas Vaičiūnas

 Kun. Rokas Puzonas

 Kun. Gediminas Tamošiūnas

Ses. Janina Judikevičiūtė,
Lietuvos Laisvės kovų dalyvė

Edvardas Šiugžda,
„XXI amžius“ vyr. redaktorius,
Lietuvos Laisvės kovų dalyvis

 Antanas Kmieliauskas,
dailininkas, profesorius

 Marytė Klimienė,
Lietuvos Laisvės kovų dalyvė

 Benius Lukšys,
Lietuvos Laisvės kovų dalyvis

 Bonifacas Valaitis,
Lietuvos Laisvės kovų dalyvis

 Algimantas Lelešius, Marijampolės,
Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejaus darbuotojas,
1941 m. tremtinys

 Sigitas Mičiulis,
Kalvarija, Lietuvos Laisvės kovų dalyvis

 Aldona Mičiulienė,
Lietuvos Laisvės kovų dalyvė

 Snieguolė Rudzinskienė,
Lietuvos Laisvės kovų dalyvė

 Saulius Rudzinskas,
Lietuvos Laisvės kovų dalyvis

 Sigita Vagnorienė-Buzaitė,
Lietuvos Laisvės kovų dalyvė

 Lina Suchonskovienė-Banytė,
Lietuvos Laisvės kovų dalyvė

 Sigitas Gudaitis,
Lietuvos Laisvės kovų dalyvis

 Violeta Butkuvienė-Kačergiūtė,
Lietuvos Laisvės kovų dalyvė

 Vitas Kačergius,
Lietuvos Laisvės kovų dalyvis

 Livija Šiugždienė,
Lietuvos Laisvės kovų dalyvė

 Zigmas Tamakauskas,
Lietuvos Laisvės kovų dalyvis

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija