2011 m. lapkričio 18 d.
Nr. 83
(1963)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Toronto lietuvių netektis

A+A kun. Eugenijus Vytautas Jurgutis OFM
(1924–1952–2011)

Kun. Eugenijus Vytautas Jurgutis OFM

Lapkričio 1-ąją, Visų Šventųjų iškilmės dieną, Toronte (Kanada), būdamas 87 metų amžiaus, mirė pranciškonas, Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos narys Eugenijus Vytautas Jurgutis OFM.

Tėvas E. Jurgutis gimė 1924 m. sausio 22 d. Plungėje. Nuo 1944-ųjų studijavo Telšių kunigų seminarijoje. Tais pačiais metais traukiantis frontui persikėlė į Vokietiją, kur įstojo į Eichštato kunigų seminariją. 1950-aisiais perėjo pas lietuvius pranciškonus į JAV, ten 1952 m. gruodžio 20 d. įšventintas kunigu. Daugelį savo gyvenimo ir kunigiškosios tarnystės metų praleido Kanadoje, Toronto pranciškonų lietuvių vienuolyne ir Toronto lietuvių Prisikėlimo parapijoje.

Vienos iš didžiausių Šiaurės Amerikoje esančių lietuvių parapijos žmonės lapkričio 7-ąją atsisveikino su trisdešimt aštuonerius metus Prisikėlimo parapijoje Dievui ir žmonėms tarnavusiu dvasininku. Velionis kun. E. Jurgutis OFM palaidotas Toronte, Lietuvių kankinių kapinėse, bendroje pranciškonų kapavietėje. Laidotuvėse dalyvavo iš Lietuvos atvykęs Šv. Kazimiero provincijos ministras Astijus Kungys OFM.

Pagal bernardinai.lt

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija