2011 m. lapkričio 18 d.
Nr. 83
(1963)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Mirė Obelių vikaras

A†A kun. Stanislovas Stanikūnas
(1957–1986–2011)

kun. Stanislovas Stanikūnas

Lapkričio 13 dieną mirė Obelių Šv. Onos parapijos vikaras kun. Stanislovas Stanikūnas. Jis gimė 1957 m. gegužės 8 d., Plukių k. (Panevėžio r.), Antano ir Anastazijos Stanikūnų šeimoje. Mokėsi Pumpėnų vidurinėje mokykloje ir Panevėžio technikume. 1979 – 1981 metais atliko privalomą karinę tarnybą, įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. Kunigu buvo įšventintas 1986 m. birželio 1 d. Kauno Arkikatedroje vysk. Liudviko Pavilionio. Kun. S. Stanikūnas dirbo šiose parapijose: 1986 05 28 – 1986 09 26 – Pakruojo vikaru, 1986 09 26 – 1987 02 12 – Vadoklių ir Lėno vikaru, 1987 02 12 – 1989 05 19 – Utenos Kristaus Žengimo į dangų vikaru, 1989 05 19 – 2002 11 11 – Kriaunų administratoriumi, 1995 03 01 – 1998 08 25 – Antalieptės administratoriumi, 1995 03 01 – 1998 08 25 – Baltriškių administratoriumi, 2002 11 11 – 2011 11 13 – Obelių vikaru.

Kun. S. Stanikūnas buvo pašarvotas Obelių Šv. Onos bažnyčioje. Trečiadienį, lapkričio 16 dieną, – palaidotas bažnyčios šventoriuje.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija