2011 m. lapkričio 18 d.
Nr. 83
(1963)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Jaunėja Joniškėlio veidas

Bronius VERTELKA

Jono Leono Petkevičiaus ligoninė

Drožėjas Vytautas Bakūnas,
skulptūromis puošiantis miestą

Joniškėlio seniūnas
Steponas Rimkus

Aikštė prie įvažiavimo į miestą

Gražėja 405 metų sukaktį švenčiantis Joniškėlis (Pasvalio r.). Įvairių idėjų sumanytojas – katalikiškų pažiūrų seniūnas Steponas Rimkus, kilęs iš Žemaitijos Kvėdarnos miestelio ir kelis dešimtmečius gyvenantis Joniškėlyje. Turintis inžinieriaus mechaniko diplomą ir dėstantis Žemės ūkio technikume jis vadovavo racionalizatorių būreliui, kūrė Sąjūdį. Iš metalo atliekų sukonstravo šešis traktoriukus. Buvo išradingas ir smalsus naujovėms, apie tai rašė knygutėje.

Prie įvažiavimo į miestą buvo daržai. Jų atsisakius, laukas palei gatvę neteikė grožio. Tada žemę išakėjo, pasėjo žolę ir taip atsirado normali aikštė. Pagrindiniu jos akcentu tapo Mūšos vagoje gulėjęs akmuo, vadintas stebuklingu, kadangi ne kartą apie jį žmonės matę rausvą, tarsi kraujuotą, vandenį. Tas akmuo turėjo natūralų dvigubo kryžiaus ženklą. Kelias tonas sveriantį lauko riedulį pastatė aikštėje. Labai čia tiko vietos medžio meistro Vytauto Bakūno išdrožta Ikaro figūra, simbolizuojanti dangaus ir žemės ryšį. Iškasus tvenkinuką ir supylus kalnelį, jo aukščiausioje vietoje įbestas Joniškėlio vėliavos kotas.

Joniškėlyje sėkmingai sprendžiamos miesto aplinkos puošybos bei tvarkymo problemos. Rudenį renka gėlių sėklas, pavasarį pasėja jas į apšildomą šiltnamiuką ir išsiaugina daigų, todėl vasarą Joniškėlis atrodo kaip gėlynas. Gėlės net ant stovų, suvirintų iš metalo, skleidžia žiedus.

Melioracijai naikinant sodybas, toks Samuolis jose pririnko gausybę senoviškų daiktų. Reikėjo kažkaip juos išsaugoti. Seniūnija, sudariusi panaudos sutartį su Karpio dvaro rūmuose įsikūrusia bandymų stotimi, atliko patalpų remontą, įvedė centrinį šildymą. Tam prireikė trejų metų. Pernai vasarą duris atvėręs Joniškėlio muziejus sulaukė lankytojų iš užsienio.

Artėjant Joniškėlio 400 metų sukakčiai, seniūnas su architekte Sigita Baniulyje, gyvenančia Šiauliuose, bet parvykstančia į gimtąjį Joniškėlį, apvažiavo miestą. Kraštietė pamatė Mažupės pakrantės šabakštyną. Miške radęs melioracijos išverstą galingą ąžuolą, skulptorius V. Bakūnas iš jo išdrožė žadinantį angelą. Pakrantei sutvarkyti vien akmenų apie 30 traktorinių priekabų atvežė. Pastatė suoliukus, įrengė amžinybės ratą, kurį suka bėgantis vanduo. Tai gražus akcentas miesto jubiliejui pažymėti. Savivaldybės skirtų lėšų nenaudojo, todėl galėjo dviem gatvėms įvesti vandentiekį.

Kur buvo pieva ar miestelėnų daržiukai, ryškėja Kraštiečių parkas. Jame stovi besisukantis didžiulis gaublys, dar šiemet čia atsiras ir saulė. Baigiama sodinti Nostalgijos alėja. Kas emigravo ir pasisvečiuoti į Joniškėlį parvyks, ateis šia alėja iki gaublio ir jame suras šalį, kurioje dabar gyvena. Paskui, improvizuodamas kelionę, sės į traukinį ir juo grįš atgal. Šilumvežį parsivežė iš Panevėžio. Gavo ir platformą. Už tai, kad sutarė su apskrities viršininke, bet nepaklausė savivaldybės, seniūnui S. Rimkui buvo pareikštas papeikimas ( jį turi ne vieną).

Prieš Mažupės upelį – labai staigus posūkis, bet niekas iš automobilių vairuotojų čia nežuvo, o kelių sankryžoje prieš įvažiuojant į miestą ne vieną jų ištiko mirtis. Čia įrengė apvažiavimo ratą. Kol bus pastatytas tiesus tiltas per upelį, gyventojams teks palaukti, bet jiems nebereikia kvėpuoti dulkėmis – asfaltuotos visos Joniškėlio gatvės.

Seniūnija gražiai sutaria su bažnyčia. Bendromis pastangomis įrengė parapijos namus, miestas turi šarvojimo salę, labdaros valgyklą, kurioje numalšina alkį per 30 varguolių. Su bažnyčia tikimasi suremontuoti rašytojos Gabrielės Petkevičaitės-Bitės medinį namelį.

Rajono taryba buvo nutarusi uždaryti pernai 200 metų sukaktį paminėjusią ligoninę. Surinkus gyventojų parašus ir juos išsiuntinėjus svarbiausioms valdžios institucijoms, pavyko ją išsaugoti. Ligoninės pastatas suremontuotas ir jai suteiktas miestelėnus gydžiusio Jono Leono Petkevičiaus vardas. Joniškėlyje gimęs prof. V. Trušys iš akmenukų sukūrė gydytojo portretą, kuris papuošė paradinę pastato sieną.

Šiemet išleista seniūno S. Rimkaus poezijos knyga „Myliu gyvenimą“, nors jis savęs nelaiko rimtu eiliuotoju, poezija – sunkus darbas, – pripažįsta seniūnas.

Joniškėlis,
Pasvalio rajonas
Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija