2011 m. lapkričio 18 d.
Nr. 83
(1963)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Afrikoje vėl lankosi Popiežius

Mindaugas BUIKA

Didžiausio Benino miesto Kotonu
Dievo Motinos katedra

Intensyvi vizito Benine programa

Popiežius Benediktas XVI išsirengė į savo antrąją apaštalinę kelionę Afrikoje, šį kartą lankysis vakarinėje žemyno dalyje esančiame Benine. Šalyje, kurioje jo pirmtakas palaimintasis Jonas Paulius II yra pabuvojęs du kartus – 1981 ir 1993 metais. Šventasis Tėvas paskelbė savo Posinodinį apaštalinį paraginimą, kaip 2009-ųjų spalį Vatikane vykusios Afrikai skirtos Vyskupų Sinodo asamblėjos baigiamąjį dokumentą. Lapkričio 20–23 dienomis vyksiančio vizito metu bus taip pat iškilmingai paminėtos Benino evangelizavimo 150-osios metinės. Popiežius Benediktas XVI šioje kelionėje norėjo ir pagerbti atminimą vieno žymiausių Afrikos Bažnyčios hierarchų, iš Benino kilusio kardinolo Bernardino Gantino (1922–2008), buvusio Vyskupų kongregacijos prefekto ir Kardinolų kolegijos dekano, su kuriuo daugiau kaip du dešimtmečius kartu ėjo tarnystę Romos Kurijoje ir bendradarbiaudami sprendė daug svarbių bažnytinio gyvenimo klausimų.


Karaliaus gailestingumo sostas

Kun. Vytenis Vaškelis

Kažkas paklausė Jėzaus: „Ar Tu tikrai esi tas Karalius, kuriam nuolankiai paklūsta mažiausias kirminas, visos Visatos žvaigždės ir ištikimų Tavo sekėjų širdys?“ Kokiais žodžiais atsiliepė Jis? Galbūt šiais: „Ne iš baimės jie klauso Mano balso. Aš juos pirmas pamilau, ir jie, matydami Mane prikaltą ant kryžiaus, suprato, kad Mylinčiojo meilė karštesnė už ugnį ir stipresnė už mirtį. Mirtis krito, prasidėjo Velykos, atsivėrė Dangus ir Žemę užliejo Dievo Dvasia... Maldoje draugaukite su Manimi, ir jums nieko netruks,“ – kalbėjo Mokytojas, – „Tada jūs viską matysite, vertinsite ir darysite būdami drauge su Manimi. Jūs būsite išmintingai paslaugūs kiekvienam žmogui ir suvoksite, kokia didelė yra jums suteikta dovana padėti tam, kuriam reikia padrąsinančio žvilgsnio ar taiklaus žodžio, laiko ir kantrybės įsiklausyti, idant mokėtumėte priimti ir dalintis iš jo vidaus besiveržiančia aimana ar spontaniško džiaugsmo pliūpsniu“.     


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija