2011 m. lapkričio 18 d.
Nr. 83
(1963)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kultūros zona


ARCHYVAS

2011 metai


XXI Amžius

Skaitykla

Mokslų daktarė į Anykščius atvyko su krepšeliu knygų

Audronė BEREZAUSKIENĖ,

Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos Kraštotyros ir leidybos skyriaus vedėja

Biomedicinos mokslų
daktarė Loreta Stonienė

L. Stonienės knygos
„Kaip nuo narkomanijos
apsaugoti „Svajonės“
mokyklą“ ir „Narkomanija
ir jos prevencija“

Į gimtuosius Anykščius kraštietė Loreta Stonienė atvyko su krepšeliu knygų. Tai jos pačios ir kartu su kitais bendraautoriais išleisti leidiniai. Autorė Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos skaitytojams padovanojo knygas: „Apie AIDS noriu žinoti viską“, „Kaip nuo narkomanijos apsaugoti „Svajonės“ mokyklą“, „Apsaugok save“, „Lytiškai plintančių infekcijų prevencija mokykloje“ ir kt. L. Stonienės dovanoti leidiniai pravers mokytojams ir mokiniams, sveikatos priežiūros specialistams. Du leidiniai skirti policijos pareigūnams: „Narkomanija ir jos prevencija“ ir „Lytiškai plintančių infekcijų prevencija viešojo saugumo srityje“.

L. Stonienė yra biomedicinos mokslų (visuomenės sveikata) daktarė (2006 m.), nuo 2009 m. yra Jungtinių Tautų Narkotikų ir nusikalstamumo biuro (UNODC, angl. United Nations Office on Drugs and Crime), regioninio projekto – „ŽIV/AIDS prevencija tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų ir nuteistųjų Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje“ projekto vadovė Lietuvai, Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos tyrimų skyriaus vyr. specialistė, mokslinių tyrimų programos „Lietuvos vaikų sveikatos moksliniai tyrimai“ (2010–2012 m.) vadovė. Su bendraautoriais ji parengė 17 knygų, 10 iš jų – metodinės priemonės mokytojams, visuomenės sveikatos specialistams, laisvės atėmimo vietų, policijos ir kitų viešąjį saugumą užtikrinančių tarnybų pareigūnams. Loreta skelbia publikacijas Lietuvos ir tarptautiniuose recenzuojamuose mokslo leidiniuose.

Primenant skaitytojams trumpus L. Stonienės biografijos faktus, reikia pasakyti, kad ji yra tikra anykštietė, gimusi 1965 m. balandžio 1 d. 1972–1983 m. Loreta mokėsi Anykščių Antano Vienuolio vidurinėje mokykloje (dabar – Anykščių Antano Vienuolio gimnazija). 1983–1988 m. studijavo Vilniaus universitete, įgijo biologo, biologijos ir chemijos dėstytojo specialybę. 1988–1995 m. L. Stonienė dirbo Anykščių Antano Baranausko vidurinėje mokykloje chemijos mokytoja, 1995–1998 m. ji buvo Anykščių Antano Vienuolio gimnazijos biologijos mokytoja. 1995 m. gruodžio 19 d. Loretai Anykščių rajono pedagogų atestacijos komisija suteikė biologijos vyresniosios mokytojos kvalifikacijos kategoriją. 1995–1997 m. ji buvo Anykščių rajono savivaldybės tarybos narė, išrinkta pagal Krikščionių demokratų partijos sąrašą, Etikos, kultūros ir švietimo komiteto pirmininkė, pakomitečio Anykščių miesto vizijai kurti vadovė.

Nuo 1998 m. L. Stonienė gyvena ir dirba Vilniuje. 1998–2009 m. ji dirbo Lietuvos AIDS centro Švietimo skyriaus vedėja. 2002–2005 m. Loreta dirbo Vilniaus pedagoginio universiteto Psichologijos didaktikos katedroje asistente, dėstytoja kursuose psichologams bakalaurams „Smurto šeimoje ir visuomenėje prevencija“, „Psichologinė priklausomybių korekcija“, 2001–2002 m. dirbo Mykolo Romerio universiteto (buvęs Lietuvos teisės universitetas), Socialinio darbo ir edukologijos katedros asistente, dėstė socialinio darbo bakalaurams „Šeimos sveikatos“ kursą. 2001–2005 m. L. Stonienė mokėsi Vilniaus pedagoginio universiteto Psichologijos didaktikos katedros doktorantūroje, 2006 m. Vilniaus universitete apsigynė disertaciją „ŽIV užsikrėtusių nuteistųjų vidinė darna, streso įveika ir gyvenimo kokybė“, yra biomedicinos mokslų (visuomenės sveikata) daktarė. Ji pirmoji Lietuvoje įvertino ŽIV užsikrėtusių nuteistų vyrų gyvenimo kokybę lemiančias psichologines charakteristikas ir būkles: vidinę darną, depresiją, streso įveiką, ištyrė jų socialinius ryšius ir nepriklausomybės laipsnį, siekiant suvokti lėtinės ligos poveikį sergantiesiems nepagydoma liga.

L. Stonienė dirbo Švietimo ir mokslo ministerijos sudarytose tarpsektorinėse darbo grupėse, rengė programas: „Alkoholio, tabako ir kitų narkotinių medžiagų vartojimo prevencijos programa“ (1999–2000), „Rengimas šeimai ir lytiškumo ugdymo programa“ (2004). Loreta dirbo Sveikatos apsaugos ministerijos 2010 m. sudarytose darbo grupėse tvarkos aprašui dėl ŽIV testų (įskaitant ir skubius testus) parengti ir teisės aktų harmonizavimo gydymo prieinamumui bei kokybei gerinti suimtiesiems ir nuteistiesiems, kurie priklauso nuo narkotikų ir (arba) serga ŽIV (AIDS) liga. Ji buvo dviejų Jungtinių Tautų vystymo programos projektų „Jaunimui palankios paslaugos Lietuvoje“ (2004–2005) ir „Parama veiksmingam ir koordinuotam jaunų žmonių sveikatos ir raidos stiprinimui Lietuvoje“ (2006) techninių darbo grupių narė.

L. Stonienė yra 7 tarptautinių ir nacionalinių projektų koordinatorė, 3 tarptautinių ir nacionalinių projektų ŽIV ekspertė ir 1 tarptautinio projekto vadovė. Visi projektai sėkmingai įgyvendinti. Projektą „Moksleiviai prieš AIDS“ 2007 m. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas paskelbė geriausiu viešųjų ryšių projektu, o mokslinis žurnalas „Sexual Health Exchange“ 2003 m. įtraukė į ateities programų sąrašą.

L. Stonienė kėlė kvalifikaciją tarptautiniuose seminaruose ir konferencijose, susijusiose su užkrečiamų ligų valdymu ir narkomanijos prevencija Lietuvoje ir užsienyje. Išskirtinis projektas, kuriam vadovavo L. Stonienė, – projektas „Mes prieš AIDS“ – vienas didžiausių edukacinių-kūrybinių projektų Lietuvos moksleiviams, vykdomas nuo 1999 m.

Pasak autorės, moksleivių piešinių ir rašinių konkursai ŽIV tematika buvo vykdomi ir anksčiau, tačiau labai norėjosi surasti ir įgyvendinti naujus būdus, kurie būtų patrauklūs moksleiviams ir skatintų juos kuo daugiau sužinoti, perteikti patraukliai draugams, susimąstyti apie rizikingą elgesį. Kaip tik tais metais neįvyko šauniausiojo moksleivio rinkimai, todėl tokio lygio ir formato renginių labai trūko. Paėmę modelį ir su Lietuvos AIDS centro bei Lietuvos vaikų ir jaunimo centro kolegomis jį labai adaptavę nuo individualaus konkurso prie komandinio, turėjome produktą, kurį kas keleri metai keitėme, kad neprarastų įdomumo, nesikartotų.

Daugiau apie L. Stonienės mokslinę veiklą galima paskaityti elektroninėje Lietuvos enciklopedijoje „Graži tu mano“ (http://www.grazitumano.lt).

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija