2011 m. lapkričio 18 d.
Nr. 83
(1963)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Filmas apie moteris-lagerininkes

Lapkričio 20-ąją, sekmadienį, 16.35 val., per LTV2 žiūrėkite Vytauto Damaševičiaus ir Juozo Matonio filmą „Lagerių moterys“. Filme pasakojama apie prieškario ir pokario patriotes Adelę Dirsytę, Stefaniją Ladigienę, Nijolę Sadūnaitę. 1946 metų  vadinamojoje ateitininkų byloje nuteistos ir trys moterys – Adelė Dirsytė, Stefanija Pailiulytė-Ladigienė ir Karolina Bekšaitė-Čepulienė. Jos perėjo KGB rūsiuose buvusį kalėjimą, o paskui ilgus metus praleido Sibiro lageriuose. A. Dirsytė buvo nuteista 10 metų lagerio ir 5 metams tremties. Pirmieji – Vorkutos, paskui – Taišeto, Kolymos lageriai. Trapi, idealistiniais siekiais besivadovavusi mergina neatlaikė lagerių kankinimų, išprotėjo ir mirė likus visai nedaug iki kalinimo pabaigos. Jos kapas nežinomas – kažkur šalia Chabarovsko. S. Ladigienei pateikti kaltinimai – priklausymas „antisovietinėms“ ateitininkų, katalikių moterų organizacijoms. Jai paskirta 10 metų lagerio ir 5 metai tremties. Kalėjo Vorkutos, Taišeto lageriuose. Buvo vyriausia  tarp kalinių lietuvių, globojo jaunesnes, mokė, skaitė poeziją, kartu rūpinosi, kad būtų pavalgiusios, virė spyglių arbatą nuo skorbuto. Tik tremtyje sužinojo, kad kalinamas lageryje mirė jos vyras, Nepriklausomybės kovų didvyris generolas Kazys Ladiga, su kuriuo augino 6 vaikus, okupantų nuteistas dar 1941 metais. N. Sadūnaitė matė pokario kovas, suguldytus partizanus miestelio aikštėje, areštus, trėmimus. Nijolė pasirinko vienuolės kelią, dalyvavo leidžiant pogrindžio „LKB kroniką“. 1974 metais suimta ir nuteista, kalėjo Mordovijos politinių kalinių lageriuose.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija