2011 m. lapkričio 18 d.
Nr. 83
(1963)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Vilniuje baigiami Dievo Gailestingumo metų atlaidai

Sekmadienį prasidėję Gailestingumo Motinos Globos atlaidai Aušros Vartų šventovėje baigsis lapkričio 20 dieną, meldžiantis pagalbos sau, šeimoms, tėvynei, taikos, teisingumo ir solidarumo visoms tautoms. Atlaidų metu nuo lapkričio 14 dienos parapijoje veikia Solidarumo kavinė. Šia akcija Aušros vartų parapijos „Caritas“ prašo tikinčiuosius atnešti savo iškeptų pyragų, vaisių ar kitokio maisto maldininkams pavaišinti.

Visi atlaidų dalyviai kviečiami geriau pažinti Vilniaus vietas, susijusias su Dievo Gailestingumo slėpiniu ir pakeliauti ypatingu autobusiuku. Keliauninkai turi galimybę aplankyti šv. Faustinos namelį, dailininko E. Kazimirovskio, nutapiusio Gailestingojo Jėzaus paveikslą namus, Šv. Mykolo bažnyčią, kur dirbo pal. kun. Mykolas Sopočka ir kitas vietas. Šis maršrutas yra ypatinga dovana piligrimams šių atlaidų metu.

Vilnius – Lietuvos miestas, glaudžiai susijęs su pamaldumu Dievo Gailestingumui. Dar XVI amžiuje virš vienų iš nedaugelio išlikusių miestą juosusios gynybinės sienos vartų buvo iškabintas Dievo Motinos paveikslas tikint, kad geriausiai miestą nuo negandų gali apsaugoti jos užtarimas. Nuo XVII a. pradžios vilniečiai ir miesto svečiai meldžiasi prie dabartinio, malonėmis plačiai išgarsėjusio Dievo Motinos paveikslo Aušros Vartuose. 1927 metais paveikslas vainikuotas popiežiaus karūnomis, atvaizdui suteiktas Gailestingumo Motinos titulas. 1934 metais pagal Vilniuje gyvenusios vienuolės šv. Faustinos regėjimus dailininkas Eugenijus Kazimierovskis nutapė Gailestingojo Jėzaus paveikslą. 1935 metais pirmą kartą viešam garbinimui Gailestingojo Jėzaus paveikslas išstatytas Aušros Vartų koplyčioje. Nuo 2004 metų visame pasaulyje gerai žinomas paveikslas Vilniuje gerbiamas Dievo Gailestingumo šventovėje Dominikonų gatvėje. Šių metų pradžioje Vilniaus Arkikatedroje pašventintos Gailestingojo Jėzaus paveikslo kopijos iškeliavo į visas Lietuvos vyskupijas, pasiekė ir parapijas JAV, Brazilijoje, Argentinoje, Urugvajuje, Rusijoje, Italijoje, Airijoje, Vokietijoje.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija