2011 m. lapkričio 18 d.
Nr. 83
(1963)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Gerumo šviesa

Spalio 23 diena, sekmadienis. Šv. Mišios Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedroje. Po jų – popietė Katedros parapijos salėje. Suskamba giesmė „Ave, Maria“, atliekama Jono Mališausko vadovaujamo vokalinio ansamblio „Ratelis“. Monsinjoras Juozapas Antanavičius kalba padėkos maldą Dievui. Tai – projekto „Gerumo šviesa turi skubėti“ antrasis etapas, skirtas Panevėžio miesto kūrybinio žodžio mylėtojams, jų poezijai ir prozai. Į popietę atvyko Lietuvos rašytojų sąjungos narys Zenonas Jurgelaitis, Jonas Mališauskas, Valerija Pušnytė, Stasė Zareckienė, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narė Vida Sereikienė, Ada Plučienė, Ona Pranckūnaitė, Ona Černiauskienė, Alvyda Kariznienė, Genutė Dyrienė. Savo prozos kūrinius skaitė ir monsinjoras J. Antanavičius. Šiems žmonėms kūryba yra kalbėjimasis su žmogumi apie žmogų, jo darbus, gamtą, paukštį, gyvybę, praeitį ir ateitį, gera ir bloga. Kiekvienas iš jų rado, ką pasakyti gausiai auditorijai, perskaitė po porą savo kūrinėlių – laikas nelaukia, reikia skubėti viską išsakyti.

Popietę vedė draugijos narė Vlada Poviliūnienė. Pranešimą „Įvilkime poeziją į gerumo rūbą“ paruošė mokytoja metodininkė Zita Kazlauskienė. Buvo prisimintas poetas Justinas Marcinkevičius, poetė Salomėja Nėris. Gerumo tema projekte pasirinkta neatsitiktinai. Jo mums visur labai trūksta, o Just. Marcinkevičiaus žodžiais tariant, „gerumas turi būti žmonių bendravimo pagrindas“, todėl sakykime vieni kitiems šviesius žodžius, darykime gerus darbus. Tikintis žmogus kitaip negali, nes tikėjimas be gerų darbų yra miręs, tuščias. Popietėje išklausę dvasinės šviesos pamoką, gal uždegsime žvakelę ant pamiršo kapo, gal sutvarkysime jį, o gal paremsime kurią nors labdaros valgyklėlę, savo bažnyčią ar E. Mildažytės fondą.

Džiugu, kad gerumo šviesa neužges pasibaigus popietei, ji tęsis Panevėžio „Žemynos“ pagrindinėje mokykloje, į kurią mokytoja Z. Kazlauskienė pakvietė vieną iš popietės dalyvių, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narę Vidą Sereikienę. Mokytoja Z. Kazlauskienė ta pačia tema surengs popietę Panevėžio aklųjų ir silpnaregių bibliotekoje. Kaip džiugu, kad gerumo šviesa ir toliau skubės bei sklis žmonių širdyse.

Milda Gogelienė
Panevėžio katalikių moterų draugijos narė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija