2011 m. lapkričio 18 d.
Nr. 83
(1963)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Kitokios Vėlinės

Paįstrio klebonas garbės
kanauninkas Benediktas Pranciškus
Tamulionis kalba kapinėse

Lapkričio 1-ąją, po šv. Mišių Paįstrio bažnyčioje (Panevėžio r.), kurias aukojo Panevėžio rajono garbės pilietis, klebonas garbės kanauninkas Benediktas Pranciškus Tamulionis, tikintieji ėjo į kapines. Kultūros namų darbuotojai iš anksto pasirūpino įgarsinimu, kad girdėtų ir šalia esantys, ir stovintys toliau, prie savųjų kapelių. Žmonės susimąstę klausėsi žodžių ir giesmių.

Kapinėse pirmasis kalbėjo Paįstrio klebonas. Paskui Paįstrio bažnyčios giesmininkai kartu su vargonininke Dalia Mickevičiūte-Garbačauskiene bei Paįstrio folkloro kolektyvu ,,Kultuvė“ giedojo. Džiaugėsi širdis girdint giesmę „Viešpats pakrantėj stovėjo“.

Visi esame patyrę skaudžių, bet neišvengiamų netekčių. Tačiau tikintiesiems šis laikinas išsiskyrimas suprantamas. Tai skambėjo ir giesmės „Anapus saulės“ žodžiuose. Šiai dienai skirtas eiles skaitė Paįstrio kultūros centro direktorė Daiva Jackevičienė, Paįstrio folkloro kolektyvo ,,Kultuvė‘‘ nariai: Ona Rimkuvienė, Algis  Žutautas, Zinaida Dilytė-Jurėnienė.

Prie artimųjų kapelių pleveno žvakelių liepsnelės, kiekvienas buvome paskendęs savo mintyse, prisiminimuose. Turbūt ne vienas pagalvojo, kad kultūros centro ir religinės bendruomenės pastangomis šiemet kitaip ir taip gražiai pagerbti išėjusieji.

Giesmininkams giedant „Viešpaties Angelą“ prisijungė daugelis žmonių, giesmė visus suvienijo taip, kaip suvienija netekties skausmas.

Ona Striškienė

Paįstrys, Panevėžio rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija