2011 m. lapkričio 23 d.
Nr. 84
(1964)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

„Ateities“ žurnalo poetų kūrybos popietė

Poezijos montažo atlikėjai:
aktorė Audrė Budrytė, kun.
dr. Kęstutis A. Trimakas
ir Marius Polikaitis
Jono Maleiškos nuotrauka

Spalio9 dieną Ateitininkų namuose Lemonte (JAV) suruošta poezijos popietė,skirta paminėti „Ateities“ žurnalo šimtmečio (1911–2011) sukaktį. Šisžurnalas buvo išskirtinai svarbus katalikiškajam sąjūdžiui puoselėti,bei jaunuosius literatūros, ypač poezijos, kūrėjus ugdyti.

Kun.dr. Kęstutis A. Trimakas paruošė „Ateities“ poetų kūrybos montažąšiuolaikine gyvybės kultūros tema „Švęsime gyvenimą“. Atrinkęs poetų


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija