2011 m. lapkričio 23 d.
Nr. 84
(1964)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kultūros zona


ARCHYVAS

2011 metai


XXI Amžius

Naujienų vaivorykštė

Ikonos ant stiklo

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Prie ikonų ant stiklo ekspozicijos
–Antanas Vilūnas (kairėje)
ir Utenos Kristaus Žengimo
į dangų vikaras
kun. Vitalijus Kodis

Uteniškiai tautodailininkai,
atsivežę iš Lucko ikonų parodą,
Šv. Bazilijaus Didžiojo vienuolyno
bažnyčioje Lucke su vienuoliais
bazilijonais po šv. Mišių.
Iš kairės, pirmoje eilėje:
brolis Romanas (Jurijus Melnykas)
OSBM, dr. Aldona Vasiliauskienė,
diakonas Jeronimas (Olegas Hrimas)
OSBM, Zita Mackevičienė, Anelė
Araminienė, Gita Juškėnienė,
Odeta Bražėnienė, br. Ambrozijus
(Volodymyras Kozakas) OSBM,
Jurgis Bražėnas; antroje eilėje:
t. Pavlo (Mykolajus Krečunas)
OSBM, t. Polykarpas (Volodymyras
Martseliukas) OSBM, t. Terentijus
(Vasilijus Capčiukas) OSBM,
t. Augustinas Babiakas, t. Robertas
(Romanas Lysiejko) OSBM, t. Pavlo
(Olegas Fedusivas) OSBM ir t. Pavlo
(Petro Jachimec) OSBM

Lapkričio 3 dieną Utenoje lankėsi Ypatingasis ir Įgaliotasis Ukrainos ambasadorius Lietuvos Respublikoje  Valerijus Žovtenko, Kultūros atašė Olena Masneva ir juos atvežęs ambasados vairuotojas Mykolas Dziadin. Šią kelionę paakino iš Ukrainos atvežtos ikonos ant stiklo ir jų ekspozicija – paroda Utenoje Antano ir Motiejaus Miškinių bibliotekoje.

Ukrainiečiai, prieš apžiūrėdami parodą, susipažino su spaustuve-leidykla „Indra“. Apie jos įkūrimą, veiklą, atliktus ir numatytus darbus įdomiai pasakojo Žaneta Kibickienė.

Antano ir Motiejaus Miškinių bibliotekoje direktorė Vida Garunkštytė ukrainiečiams ir juos lydintiems vicemerui Vidmantui Valinčiui, Utenos dekanui kan. Juozapui Kuodžiui, „Utenio“ redaktoriui Donatui Čepukui, Žanetai Kibickienei ir šio straipsnio autorei dr. Aldonai Vasiliauskienei pravedė ekskursiją po biblioteką. Pasidžiaugta, kad „Utenio“ redaktorius D. Čepukas tiek daug vietos skiria ukrainistikos tematikai.

Po pietų vyko ikonų parodos pristatymas visuomenei. Kalbėjo Zita Mackevičienė ir šio straipsnio autorė. Susirinkusieji išgirdo apie Šv. Bazilijaus Didžiojo ordiną (vienintelį ordiną, įkurtą Lietuvoje), apie artėjančiam šio ordino 400 metų jubiliejui surengtas konferencijas (penkias Lietuvoje ir penkias Ukrainoje), apie X tarptautinės mokslinės konferencijos, vykusios Lucke, išskirtinumą – parodas, organizuotas Ukrainoje ir Lietuvoje, apie vienuolius bazilijonus, dalyvavusius knygos apie tautodailininkus pristatyme Utenoje, Lvovo Religijų istorijos muziejaus darbuotojų lankymąsi Utenoje ir čia esančią parodą. Kalbėta apie unitus – Rytų apeigų katalikus, ikonas, jų atsiradimą, tapybos išskirtinumą. Kartu  dėkota Daugailių mokyklos bičiulių draugijos pirmininkui UAB „Vilava“ generaliniam direktoriui Antanui Vilūnui – tik jo mecenatorystės dėka įvyko visi minėti susitikimai, tik jo dėka į Lietuvą atkeliavo ir minėta ikonų ant stiklo paroda. Pasidžiaugta, kad Utenos kraštas turi tokių iškilių, visada pasiruošusių padėti asmenybių kaip A. Vilūnas.

Utenoje eksponuojamos ikonos ant stiklo – tai prie Šv. Bazilijaus Didžiojo vienuolyno Lucke 2008 metais pradėjusios veikti parapijinės dailės studijos vaikų bei jų tėvų darbai. Studija įkurta Tetjanos Mialkovskos iniciatyva,  palaikant vienuolyno igumenui t. Terentijui Capčiukui OSBM. Meno studijai vadovauja profesionalios menininkės Tetjana Mialkovska ir Galyna Černyš.

Ant stiklo nupiešos ikonos – tai reprodukcijos kopijų, kurių originalai saugomi privačiose kolekcijose Ukrainoje ir Prancūzijos muziejuose. Pati tapybos ant stiklo technika iš pagrindų skiriasi nuo tradicinės tapybos ant medžio ar drobės – čia tapoma veidrodiniu principu, be to, piešiant ant stiklo, ką nors pataisyti neįmanoma.

Ikona ant stiklo gyvavo XVIII–XIX amžiais ir buvo būtina ukrainietiškos trobos interjero dalimi, naudota ir pakelės koplyčiose Bukovinos, Užkarpatės, Galycijos ir Voluinės teritorijose. Čia bei kitur liaudies meistrų pagamintos jos buvo vežamos parduoti į Rytų Ukrainą, tačiau XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje jas išstūmė pradėtos spausdinti ikonos.

Nutrauktą kūrybinį procesą tarsi pratęsia parodoje pristatomi darbai, liudydami apie estetinį ir dvasinį ukrainiečių tautos turtą, pasaulio supratimą, šventųjų užtarimo paieškas. Pristatomuose darbuose – ir meistriška stilizacija, ir paveikslo lakoniškumas, ir ryški aiški spalva. O svarbiausia, kaip rašo Katerina Ganeijčuk, ikonos ant stiklo pakyla į tokį lygmenį, kaip ukrainietiški siuvinėjimai ar ukrainietiška daina, ir jos tampa tarsi lobių skrynia, kurioje saugoma ukrainiečių tautos krikščioniška dvasia.

2011 m. spalio 6–8 d. Voluinės nacionaliniame Lesės Ukrainkos universitete Lucke vykusioje X-oje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas Bažnyčios istorijoje“ dalyvavo ir Utenos krašto tautodailininkų delegacija: Anelė Araminienė, Gita Juškėnienė, Odeta Bražėnienė, Jurgis Bražėnas su vadove Zita Mackevičiene ir juos iš Lietuvos atvežusiu  UAB „Vilava“  vairuotoju Igoriu Gerasimovu. Tautodailininkai į  Lvovą atvežė per du šimtus 26 autorių darbų. Lvovo Religijų istorijos muziejuje spalio 7 d. atidaryta paroda  „Su meile Lietuvai“ sulaukė gausaus lankytojų būrio – ši kelionė taip pat įvyko tik A. Vilūno dėka.

Grįždami į Lietuvą uteniškiai vėl užsuko į Lucką ir parsivežė minėtą ikonų, pieštų ant stiklo, parodą. Tokia paroda pirmoji ne tik Utenoje, bet ir Lietuvoje. Iš Utenos ji keliaus į Tauragnus, pabuvos ir kitose Utenos krašto vietose, vėliau – pasieks ir kitus rajonus.

Utena

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija