2011 m. lapkričio 25 d.
Nr. 85
(1965)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Sodybvietę primins kryžius

Bronius VERTELKA

Renginio dalyviai Linonių kaime,
prie tautodailininko Jono Matulio
pagaminto kryžiaus su kun. Jonu
MorkvėnuViršutinėje nuotraukoje –
Spirakių kapinėse, prie paminklo
Jono ir Elžbietos Viščių atminimui –
paminklinio kryžiaus statymo
iniciatorius alytiškis
Gintaras Žilionis

Spalio 29-ąją Linonių kaime, kur kadaise stovėjo Jono ir Elžbietos Viščių sodyba, Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios vikaras kun. Jonas Morkvėnas pašventino paminklinį kryžių. Jo autorius – Stumbriškyje gyvenantis tautodailininkas Jonas Matulis. Šventinimo ceremonijoje dalyvavo šauliai.

Nuo Tauragnų kilęs Jonas Viščius 1908 metais gavo eigulio vietą Spirakių girininkijos Bernatonių eiguvoje. Kadangi eigulio sodyba miške, tai joje baigiantis karui buvo įrengta partizanų slėptuvė. 1945 metų gegužę, sužinojęs apie J. Viščiaus ryšius su partizanais, NKVD baudžiamasis būrys sudegino sodybą su joje buvusia jo žmona Elžbieta. Pats eigulys buvo suimtas, išvežtas į Archangelsko srities lagerius ir ten mirė 1957 metais.


Vetygaloje – milijonų metų senumo radiniai

Vytautas BAGDONAS

Tokiais laiptais nuo stataus
skardžio nusileidžiama
žemyn ir pakylama į viršų

Vetygala – nedidelis kaimas Anykščių rajone, Kavarsko seniūnijoje. Penkios sodybos su keturiolika gyventojų priklauso Kavarsko parapijai, Zaviesiškio seniūnaitijai. Nuo 1949-ųjų iki 1991-ųjų Vetygalos kaimo gyventojai kartu su aplinkinių vietovių sodiečiais triūsė kolūkyje. Dabar vetygaliečiai gyvena „ant savęs“ – kas ūkininkauja, kas mėgaujasi užtarnautu poilsiu, kas darbą susiradęs kitur.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija