2011 m. lapkričio 25 d.
Nr. 85
(1965)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Teisingumo ir taikos linkėjimas Afrikai

Mindaugas BUIKA

Šventasis Tėvas bučiuoja
mažą Benino mergaitę

Posinodinio dokumento paskelbimas

Nors praėjusioje 22-ojoje savo apaštalinėje užsienio kelionėje popiežius Benediktas XVI aplankė tik vieną Afrikos šalį – Beniną – tačiau tas vizitas buvo reikšmingas visam žemynui. Kulminaciniame kelionės renginyje lapkričio 20 dieną Kristaus Karaliaus iškilmėje aukotose šv. Mišiose, kuriose paminėtos Benino evangelizavimo pradžios 150-osios metinės, Šventasis Tėvas įteikė Afrikos Bažnyčiai posinodinį apaštalinį paraginimą „Africae Munus“ („Afrikos užduotis“), kuris yra 2009 metais Vatikane vykusio Afrikai skirto Vyskupų Sinodo oficialus baigiamasis dokumentas. Tai – jau antroji šio žemyno Bažnyčios klausimus nagrinėjusi Vyskupų Sinodo asamblėja: pirmąją 1994 metais buvo sušaukęs palaimintasis Jonas Paulius II su atitinkamo posinodinio paraginimo „Ecelesia in Africa“ paskelbimu.


Žiūrėkime ir budėkime

Kun. Vytenis Vaškelis

Kasmet artėjant didžiosioms religinėms šventėms, pravartu klausti: koks dabar yra mano santykis su Tuo, kuris nepabūgo įsikūnyti, tai yra prisiėmė tarno išvaizdą ir dėl mūsų nusižemino iki pat mirties ant kryžiaus? Jei apmąstydamas Jėzaus tapimą bejėgiu mažutėliu vis labiau suvokiu, kad Jo atėjimas pas mus – Švenčiausios Trejybės didžiausio žmogui palankumo liudijimas, tuomet visos mano pastangos patikti Dievui tebus apvainikuojamos su Juo stiprėjančios draugystės saitais.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija