2011 m. lapkričio 25 d.
Nr. 85
(1965)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Apie gyvenimo kelią jubiliejaus sulaukus

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Utenos dekanas garbės
kanauninkas Juozapas Kuodis
Broniaus VERTELKOS nuotrauka

Lapkričio 22 dieną, antradienį, Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapijos klebonas ir Utenos dekanas garbės kanauninkas Juozapas Kuodis minėjo savo 50 metų jubiliejų. Ta proga šiandien išsamiau pasakojame apie šį kunigą. Rašinyje apžvelgiamas jubiliato gyvenimo kelias nuo vaikystės iki šių dienų.

Tėvai ir broliai

Kunigo tėtis Mykolas Kuodis (1913–1982), kilęs iš Barklainių, per karą gyvenęs Ramygaloje, 1944 metais buvo priverstinai mobilizuotas į sovietų armiją. Grįžęs iš karo baigė buhalterio kursus, tapo kolūkio buhalteriu, bet atsisakęs tapti komunistų partijos nariu iš darbo buvo atleistas. Paskui dirbo meistru statybose ir buvo paskirtas Uliūnų tarybinio ūkio statybininku brigados inžinieriumi. Vedė iš Velykių parapijos kilusią Valeriją Gurskytę (g. 1926). Mykolas ir Valerija susilaukė keturių sūnų: Antano (g. 1959), Juozapo (g. 1961), Povilo (g. 1964) ir Jono (1971–2010).


Meldėsi kartu su ukrainiečiais 

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Po šv. Mišių prie Šv. Juozapato
ikonos ir relikvijų. Vysk.
Arūnas Poniškaitis (antras
iš dešinės) ir ukrainiečių
dvasininkai (iš kairės):
t. Pavlo (Petro Jachimec) OSBM,
t. Volodymyras Palyenko (Talinas),
t. Kornelijus (Viktoras Jaremakas)
OSBM (Lvovas), t. Demetrijus
(Miroslavas Harasimas)
OSBM (Vengoževas)

1991 m. liepos 5 d. Graikų apeigų Katalikų tikintiesiems sugrąžinus Švč. Trejybės bažnyčią Vilniuje kasmet, lapkričio 12 d., švenčiama Šv. Juozapato šventė. Ivanas Kuncevičius (Ivan Kuncevič, 1580–1623), 1596 metais iš Voluinės Volodymyro atvykęs į Vilnių mokytis pirklio amato, 1604 m. įstojo į Švč. Trejybės vienuolyną ir pasirinko Juozapato vardą. Po kelių metų į vienuolyną įstojo Juozapas Veljaminas Rutskis (Josif Veljamin Rutskij, 1574–1637). Priminsime, minėtų vienuolių iniciatyva 1617 metais įkurtas Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas, siekęs įgyvendinti 1596 metų Brastos Bažnytinės unijos nutarimus. Ukrainiečių įkurto ordino (tai vienintelis ordinas, įkurtas Lietuvoje) lopšys – Vilnius.  Šventasis Juozapatas, Vilniuje gyvenęs 21 metus (1596–1617), išvyko į Polocką. 1623 m. lapkričio 12 d. per ganytojišką vizitaciją Vitebske jis buvo nužudytas prieš Bažnyčios vienybę kovojusių priešų. 1643 metais Juozapatas paskelbtas Palaimintuoju, 1867 metais – Šventuoju. Šv. Juozapato palaikai, daug apkeliavę, nuo 1949 metų saugomi Romoje Šventojo Petro Bazilikoje arti šv. Petro sosto. Tad lapkričio 12 dieną visi ukrainiečiai – Rytų apeigų katalikai – mini pirmąjį Katalikų Bažnyčios kanonizuotą ukrainietį. Šias šv. Mišias kartu aukoja ir lietuviai dvasininkai.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija