2011 m. lapkričio 30 d.
Nr. 86
(1966)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Esminiai krikščioniškos savanorystės bruožai

Mindaugas BUIKA

Šventasis Tėvas sveikinasi
su savanorių susitikimo dalyviais

Nelaimių gausėja poveikiui stiprėjant

Šiemet Europos Sąjungoje paskelbti Savanoriškos tarnystės metai ypač plačiai minimi katalikiškoje aplinkoje, kadangi krikščioniška socialinė veikla pirmiausia remiasi savanorystės principu. Svarbiausias renginys buvo lapkričio 10–11 dienomis vykęs Popiežiškosios Cor Unum tarybos, koordinuojančios karitatyvinius darbus Katalikų Bažnyčioje, Vatikane, surengtas susitikimas, kuriame dalyvavo 160 delegatų iš 25 šalių. Tarp Caritas, skautų, Arkos bendruomenės, Šv. Vincento Pauliečio draugijos ir kitų socialinių bei humanitarinių katalikų struktūrų atstovų savanoriškos tarnystės aktualijas aptarė ir susitikime dalyvavę vyskupai, kurie nacionalinėje plotmėje yra atsakingi už pastoracinį vadovavimą tiems svarbiems darbams.


Krikščioniška labdara turi remtis ir skatinti tikėjimą

Vienam didžiausių tarptautinės katalikiškos labdaros organizacijos „Caritas Internationalis“ nacionalinių padalinių „Italijos Caritas“ („Caritas Italiana“) minint savojo įkūrimo 40-ąsias metines, su jos atstovais susitiko popiežius Benediktas XVI ir akcentavo, kad ši veikla pirmiausia turi remtis krikščionišku tikėjimu, iš kurio ji ir yra užgimusi. Susitikimas lapkričio 24 dieną įvyko Romos Šv. Petro bazilikoje iš karto po šv. Mišių, kurias į šventovę susirinkusiems „Italijos Caritas“ vadovams, etatiniams darbuotojams ir savanoriams – dvylikai tūkstančių žmonių – aukojo šalies vyskupų konferencijos pirmininkas Genujos arkivyskupas kardinolas Andželas Banjaskas.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija