2011 m. lapkričio 30 d.
Nr. 86
(1966)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Krikščioniška labdara turi remtis ir skatinti tikėjimą

Vienam didžiausių tarptautinės katalikiškos labdaros organizacijos „Caritas Internationalis“ nacionalinių padalinių „Italijos Caritas“ („Caritas Italiana“) minint savojo įkūrimo 40-ąsias metines, su jos atstovais susitiko popiežius Benediktas XVI ir akcentavo, kad ši veikla pirmiausia turi remtis krikščionišku tikėjimu, iš kurio ji ir yra užgimusi. Susitikimas lapkričio 24 dieną įvyko Romos Šv. Petro bazilikoje iš karto po šv. Mišių, kurias į šventovę susirinkusiems „Italijos Caritas“ vadovams, etatiniams darbuotojams ir savanoriams – dvylikai tūkstančių žmonių – aukojo šalies vyskupų konferencijos pirmininkas Genujos arkivyskupas kardinolas Andželas Banjaskas.

Džiugiai sutiktas Šventasis Tėvas kalbėjo, kad didelių ekonominių ir socialinių iššūkių ištiktai žmonijai dabar „reikia ne tik įprastų geradarių, bet nuolankių ir praktiškų asmenų, kurie, kaip Jėzus, būtų kartu su savo broliais ir seserimis ir dalintųsi jų gyvenimo našta“. Kitais žodžiais tariant, „žmonija dabar pirmiausia ieško vilties ženklų“, todėl niekada negalima prarasti tiesos suvokimo, kad tikrasis mūsų „vilties šaltinis“ yra Jėzus Kristus. Todėl ir „Caritas“ paskirtis yra ne tik atsakingai vykdyti gailestingosios meilės tarnystę, bet pirmiausia „būti Kristaus meilės ženklu, tuo ženklu, kuris neša viltį“. Popiežius Benediktas XVI kvietė labdaringos organizacijos darbuotojus ir savanorius padėti Bažnyčiai „padaryti, kad Dievo meilė būtų regima“ labiausiai stokojantiems su tuo išskirtiniu krikščionišku supratimu, kad „per gailestingąją meilę darbuojasi pats tikėjimas“.

Pirmininko vyskupo Džiuzepės Merizio ir generalinio sekretoriaus kunigo Vitorijo Nocos vadovaujama „Caritas Italiana“ turi 220 diecezinių centrų, kuriuose suteikiama parama vargšams, skatinamos šeimos vertybės, rūpinamasi jaunų žmonių ugdymu. Organizacijos atliekamų paramos projektų metinis biudžetas yra apie 60 milijonų dolerių, iš kurių 40 mln. skiriama programoms pačioje Italijoje ir 20 mln. užsienyje – Artimuosiuose Rytuose, Afrikoje, Azijoje bei pokomunistinėje Rytų Europoje.

M.B.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija