2011 m. gruodžio 2 d.
Nr. 87
(1967)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Modernus daugiafunkcinis centras

Petras IVANOVAS

Simbolinę centro atidarymo juostą
kerpa Zarasų rajono savivaldybės
meras Arnoldas Abramavičius
ir Antalieptės seniūnas Arvidas
Saulius. Toliau – pastatą
pašventinęs mons. Petras Baltuška

Geriausia gaspadinių apžiūroje
pripažinta Regina Čiegienė

Iš buvusio „vaiduoklio“ dabar –
toks statinys Antalieptėje;

Patalpas šventino Antalieptės
bažnyčios klebonas monsinjoras
Petras Baltuška

Antalieptės seniūnas Arvidas
Saulius (kairėje) už kaimo
plėtros darbus padėkos žodžius
išsakė ir antalieptiškių
apdovanojimą įteikė
rajono savivaldybės merui
Arnoldui Abramavičiui

Antalieptėje (Zarasų r.), prie Šventosios gausiai rinkosi žmonės ypatinga proga – čia pradėjo veikti daugiafunkcinis centras. Šio svarbaus statinio atidengimas patikėtas rajono savivaldybės merui Arnoldui Abramavičiui ir Antalieptės seniūnui Arvidui Sauliui. Meras džiaugėsi, kad permainos vyksta ne tik Zarasuose, bet ir atokiausiuose rajono kampeliuose. Šis centras spręs daugelį  švietimo, kultūros, socialinių ir kitų klausimų seniūnijoje.  Čia įsikūrė  biblioteka, kultūros salė, muziejus, bendrosios praktikos gydytojo kabinetas, kraštotyros muziejus. Rajono vadovas džiaugėsi, kad tokių statinių rajone bus ir daugiau.

Dar visai neseniai tai buvo pastatas „vaiduoklis“. Sovietmečiu čia buvo statoma valgykla-parduotuvė, tačiau nebaigta. Su laiku namas pradėjo griūti.  Tada gimė idėja po vienu stogu įkurti gyventojams reikalingiausias įstaigas. Drąsus sumanymas sėkmingai įgyvendintas, taigi dabar Antalieptė turi patį moderniausią daugiafunkcinį centrą. Savo šiuolaikiškumu ir modernumu jis garsės visoje Lietuvoje.

Šlyninkos malūno bendruomenės vadovai Regina Veselienė ir Stasys Sutkauskis  seniūnui Arvidui Sauliui įteikė iškeptą duonos kepalą, kad šiuose pastatuose žmonės ne tik būtų sotūs, bet ir pasisemtų dvasinio peno. Taip pat šiuo svarbiu įvykiu džiaugėsi Antalieptės bažnyčios klebonas monsinjoras Petras Baltuška, nes žmonėms bus teikiamos visos viešosios paslaugos, o bendruomenei skirtos patalpos suteiks galimybę toliau puoselėti bendruomeniškumą.

Renginio metu prisiminta visa pastato renovavimo istorija. Po gražaus sumanymo buvo parengtas projektas „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“. Jį finansavo Europos regioninės plėtros fondas, taip pat skirta lėšų ir iš Lietuvos valstybės biudžeto bei Zarasų rajono savivaldybės. Pastatas erdvus, jo bendras plotas 1079 kvadratiniai metrai. Pakeista stogo danga, patogiai ir tinkamai įrengti kabinetai bei kitos pagalbinės patalpos, atlikta vidaus apdaila, naujai įrengti šildymo, vėdinimo, vandentiekio, kompiuteriniai bei telefoniniai tinklai. Pagalvota ir apie energetinį efektyvumą – apšiltintos  lauko sienos, pastogė. Skoningai, gražiai sutvarkyta ir apželdinta teritorija.

Šiame pastate vietos atsirado ir erdviai bibliotekai. Bibliotekos patalpų atidarymas patikėtas UAB „Ignalinos statybos“ generaliniam direktoriui Viktorui Markovui ir Zarasų viešosios bibliotekos direktorei Danutei Karlienei.  Naujas patalpas pašventino mons. P. Baltuška. Į iškilmes atvyko ir Lietuvos Respublikos Seimo narys Algimantas Dumbrava. Jis sveikino antalieptiškius, ypač bibliotekos darbuotojas ir skaitytojus. Pagerėjusiomis kaimynų darbo sąlygomis džiaugėsi ir Dusetų Kazimiero Būgos bibliotekos vedėja Elena Gaižiuvienė, Zarasų viešosios bibliotekos direktorė Danutė Karlienė, kiti svečiai.

Erdvus dabar ir bendrosios praktikos gydytojo kabinetas. Be gydytojo čia dirba bendruomenės slaugytoja Emilija Baniulienė. Ši pareiginga ir darbšti moteris jau trisdešimt šešerius metus rūpinasi antalieptiškių sveikata.

Daugiafunkcinis centras priglaudė ir šio krašto kraštotyros muziejų. Šventės dalyviai prisiminė visą jo kūrimo istoriją. 1968 metais vienas šviesiausių šio krašto žmonių, buvęs Antalieptės hidroelektrinės statytojas, o vėliau  Zarasų elektros tinklų rajono vadovas, žinomas kraštotyros entuziastas Algimantas Žilėnas Antalieptei padovanojo daug surinktų eksponatų.  Tada juos priglaudė tuometinė vidurinė mokykla. Kraštotyros muziejus plėtėsi, jį papildė vis nauji eksponatai. Jau senokai A. Žilėnas iškeliavo Amžinybėn, tačiau jo darbai tęsiami. Šiandieniniame muziejuje eksponuojamos net akmens amžiaus iškasenos, kraštotyrinė medžiaga vaizdžiai pasakoja apie įvairius Antalieptės krašto istorijos etapus. O  ši istorija labai turtinga ir įdomi. Muziejuje surinkta daug medžiagos apie tarpukario metais Antalieptėje dirbusį seniūnu, klebonu ir policininku, prieš tai buvusį knygnešiu Stanislovą Stakelę. Kraštotyros muziejui vadovauja buvęs ilgametis vidurinės mokyklos  direktorius Vincas Kibirkštis.  

Visi svečiai buvo pakviesti į koncertą. Klausytojus sužavėjo styginių kvartetas „Akademija“. Muzikantai atliko populiarius klasikinės, romantinės, taip pat žinomų lietuvių kompozitorių kūrinius. Koncertą vedė profesorius Petras Kunca. Muzikantai džiaugiasi puikia salės akustika ir tikisi, kad ateityje Antalieptė taps populiaria kamerinės muzikos meistrų koncertų vieta. Daug padėkų antalieptiškiams, muzikantams įteikė Zarasų rajono savivaldybės meras Arnoldas Abramavičius. Šventės dalyvius sveikino rajono savivaldybės tarybos nariai Rimvydas Podolskis,  Domijanas Popovas. Šventę vedė rajono savivaldybės mero patarėjai Olga Raugienė ir veiklos grupės vadovas Arvydas Veikšra, kuris apdovanojo šventės rengėjus.

Įspūdingai vyko ir tradicinė šio krašto gaspadinių patiekalų apžiūra. Patiekalus pateikė Austėja Raugaitė, Regina Girčienė, Olga Ludziš, Jadvyga Skvarčinskienė, Irena Stauskienė, Giedrė Eimuntienė, Rima Juodelytė, Teresė Narkevičienė, Mykolas Piurko, Regina Čiegienė, Vilma Jarmalavičienė, Sandra Merkytė, Aušra Kastanauskienė, Sandra Kiliuvienė. Vertinimo komisijai, kuriai vadovavo rajono savivaldybės mero pavaduotoja Stasė Goštautienė, darbo buvo daug. Jie vertino ir estetiką, ir skonį, ir išmonę, ir kompoziciją, ir suderinamumą. Geriausia pripažinta šio krašto šeimininkė Regina Čiegienė. Gerų atsiliepimų ir įvertinimų pelnė ir kitos šeimininkės. Gaspadinėms įteiktos padėkos, apdovanojimai. Rėmėjai kompensavo gaspadinių išlaidas. Svečiai skanavo patiekalus, bendravo. Lauke žmonės galėjo atsigaivinti alumi, paragauti skanių blynų.

Antalieptė, Zarasų rajonas
Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija