2011 m. gruodžio 2 d.
Nr. 87
(1967)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Alytiškiai Gailestingumo metus baigė Vilniuje

Visų Šventųjų parapijoje
piligrimai iš Alytaus susitiko
su Brazilijos lietuvių išeivijos
kunigu Šv. Rašto licenciatu
Juozapu Minderiu

Lapkričio 13–20 dienomis Vilniuje vyko Aušros Vartų Marijos Gailestingumo Motinos globos atlaidai, kuriais pasibaigė liturginiai metai, Katalikų Bažnyčioje paskelbti Gailestingumo metais. Paragauti piligrimystės duonos, patirti Dievo artumą ir dvasinę tikinčiųjų bendrystę, kreiptis į Gailestingumo Motiną užtarimo savo problemų sprendimui bei aplankyti šventas istorines vietas panoro daugiau kaip trisdešimt Alytaus maldininkų.


Prikelti iš laiko užmaršties

Kaip žinome, yra posakis: „Iš akių – ir iš širdies bei atminties“. Žmonės greitai pamiršta žodžius: „niekada nepamiršiu“. Iš pradžių gal ir pasimeldžiama, ir prie kapo nuvykstama, bet kuo toliau, tuo labiau viskas eina užmarštin. Ir nebereikia nei maldos, nei šv. Mišių. Lieka apleistas kapas (vis tas taupumas, mąstant apie savo būsimąjį kapą, laikiną, iki Paskutinio teismo dienos, poilsio vietą). Žvelgiant į jį, reikėtų kiekvienam savęs paklausti: „O jeigu taip su manimi? Norėčiau to aš, ar ne?“


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija