2011 m. gruodžio 2 d.
Nr. 87
(1967)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Tikrasis gailestingumas: išgelbėti kitą net prarandant save

Konferencijos apskritasis stalas
Laimos Bobelytės nuotrauka

Lapkričio 22 dieną Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Katalikų teologijos (KTF ) fakulteto Didžiojoje auloje vyko respublikinė mokslinė konferencija „Dievo gailestingumas šiandienos kontekstuose“,  skirta „Dievo gailestingumo“ metams paminėti. Į ją susirinko teologai, istorikai, filosofai ir kultūrologai iš visos Lietuvos. Tarp jų buvo nemažai pranešėjų dvasininkų, teologų, filosofų bei pedagogų iš VDU, taip pat svečių iš Lietuvos Edukologijos (LEU), Mykolo Riomerio (MRU) bei Klaipėdos (KU)universitetų, Užsienio reikalų ministerijos. Atvyko ir gausus būrys dvasiniais dalykais besidominčių klausytojų. Pasibaigus visiems keturiems numatytiems plenariniams posėdžiams vyko apskrito stalo diskusija su klausytojais ir monografijų pristatymas. Konferencijai pirmininkavo prel. prof. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas (VDU). Jos pabaigoje prelatas ragino visus pranešėjus kuo skubiau žurnalui „Soter“ atsiųsti parengtą pranešimų medžiagą, kad būtų galima išleisti atskirą knygelę. Po konferencijos pranešėjai ir kantriausi klausytojai susirinko į fakulteto koplytėlę, kur buvo aukojamos šv. Mišios.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija