2011 m. gruodžio 7 d.
Nr. 88
(1968)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kultūros zona


ARCHYVAS

2011 metai


XXI Amžius

Skaitykla

Kūrėjų pėdsakais

Elena Stankevičienė,

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė

Knygos „Kūrėjų pėdsakais:
Pagėgių kraštas“ autorius
Benjaminas Kondratas
Ramutės Vaitkuvienės nuotrauka

Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje įvyko vilniečio lituanisto, kraštotyrininko, publicisto, rašytojo Benjamino Kondrato knygos „Kūrėjų pėdsakais: Pagėgių kraštas“ pristatymas.

B. Kondratas yra kilęs iš Tauragės rajono, Požerūnų kaimo. Vilniaus universitete baigė lietuvių kalbos ir literatūros studijas, mokė gimtosios kalbos Vilniaus mokyklose, yra parašęs keletą mokymo priemonių, ne kartą pasirodė pakartotiniai jo knygų leidimai. 1994 metais jam suteikta mokytojo eksperto kategorija. Iki šios dienos yra parašęs, redagavęs kelias dešimtis knygų. B. Kondratas – prisiekęs keliautojas: pėsčiomis, baidare, automobiliu apkeliavo visą Lietuvą. Išvykų metu surinkta medžiaga bei kilusios mintys sugulė į knygas bei straipsnius.

Dar 1981 metais rašytojas išleido pirmąją knygą „Kūrėjų pėdsakais“. Tada autorius negalvojo, kad ši nedidukė knygelė įkvėps jį po dvidešimties metų grįžti prie mielos temos. Pirmojoje knygelėje aprašyti visos Lietuvos kūrėjai, pasakojama apie jų gimtines, memorialinius muziejus, vietas, susijusias su jų gyvenimu bei kūryba. Naujuose, nuo 2004 metų leidžiamuose serijos „Kūrėjų pėdsakais“ leidiniuose, surinkta medžiaga apie Sūduvos, Karaliaučiaus krašto, Užnemunės, Marijampolės, Tauragės kūrėjus. Dabar išleista septintoji „Kūrėjų pėdsakų“ serijos knyga „Pagėgių kraštas“. Tas kraštas nuo seno garsus kaip svarbus Mažosios Lietuvos raštijos, lietuvių kalbos ir spausdinto žodžio leidybos židinys. Tad ir žmonių, dirbusių šioje srityje, yra nemažai. Juos būtina įamžinti, o jų veiklą atskleisti ir pristatyti krašto visuomenei, jaunajai kartai, į šį kraštą atvykstantiems svečiams. Knygoje rasime 152 Pagėgių kraštui nusipelniusių raštijos veikėjų biografijas, daugeliui žinomas iš Lietuvos istorijos ir literatūros vadovėlių. Leidinyje pristatomos tokios asmenybės, kaip Jonas Aušra, Fridrikas Bajoraitis, Johanesas Bobrovskis, Ansas Bruožis, Kristijonas Donelaitis, Vilius Gaigalaitis, Eduardas Gizevijus, Enzys Jagomastas, Martynas Jankus, Martynas Mažvydas, Jonas Šliūpas, Jonas Vanagaitis, Vydūnas, Bernardas Aleknavičius, Birutė Baltrušaitytė, Vaclovas Bagdonavičius, Anelė Čepukienė, Janina Degutytė, Lėnė Grigolaitytė-Kondratavičienė, Domas Kaunas, Eva Labutytė, Algimantas Mackus, Henrikas Nagys, Astrida Petraitytė, Vilius Pėteraitis, Martynas Purvinas, šviesuolė Bronė Savickienė ir dar daug kitų. Gaila, kad knygos apimtis neleido sudėti visos sukauptos medžiagos, tačiau pagėgiškiai renginio metu pasiūlė rašytojui B. Kondratui parengti šios knygos papildymus arba rinkti medžiagą antrajam tomui. Svečias neatmetė šios galimybės, tačiau pripažino, kad be rėmėjų pagalbos šiuo metu sunku išleisti knygą. Šios knygos leidybą rėmė Seimo narys Kęstas Komskis ir Pagėgių savivaldybės administracija, o visokeriopą informacinę pagalbą autoriui teikė Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka.

Vakaro dalyviai, sveikindami rašytoją ir dėkodami už prasmingą leidinį, kartojo, kad tai pirmas tokio pobūdžio leidinys Pagėgių krašte, tvirtino, kad jis atskleidžia visą krašto raštijos istorijos panoramą ir yra kraštą reprezentuojantis leidinys.

Pagėgiai

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija