2011 m. gruodžio 9 d.
Nr. 89
(1969)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Svarbi tarnystė

Ganytojiškasis laiškas Kauno arkivyskupijos tikintiesiems dėl nuolatinio diakonato tarnystės įvedimo

Brangūs broliai ir seserys,

šiuo laišku kreipiuosi į Jus, norėdamas paaiškinti savo sprendimą pradėti nuolatinių diakonų rengimą Kauno arkivyskupijoje.

1999 metais Lietuvos vyskupai vizito ad limina proga susitiko su popiežiumi Jonu Pauliumi II. Tada Popiežius, apžvelgęs Lietuvoje vykdomus sielovados ir evangelizacijos darbus, daug dėmesio skyrė katechizacijai ir kunigų tarnystei. Ragindamas vyskupus rūpintis kunigų pašaukimais, jis taip pat atkreipė dėmesį į nuolatinių diakonų tarnystę. Jonas Paulius II vyskupams kalbėjo: „Nepamirština, jog šalia kunigiškų pašaukimų dideles galimybes atveria nuolatinis diakonatas. Susirinkimas leido iš naujo surasti šią tarnystę ir ją reikia ugdyti ne kaip šalutinę ar kokį nors pakaitalą, leidžiantį užkamšyti kunigų trūkumo spragas, bet dėl šios tarnystės vidinės vertės Dievo tautos tarnystėje, „liturgijos, žodžio ir meilės tarnystėje (diakonia)“ (Lumen Gentium, 29).“


Visuotinis pašaukimas gailestingumui

Kun. prof. dr. Romualdas Dulskis

Norėčiau pradėti savo svarstymus apie mums, krikščionims, labai brangų Dievo gailestingumą nuo tarpreliginio gailestingumo analogo. Mahajanos budizmo tradicijoje sutinkama tūkstantrankė gailestingumo deivė Guanyin, įkūnijanti visų budų, t.y. visų nušvitimą pasiekusiųjų, atjautą žmonėms ir kitoms gyvoms būtybėms. Anot budistų legendos, deivė Guanyin, matanti ir girdinti daugybės žmonių kentėjimus, negalėjo jų sutalpinti savo galvoje, ir ji suskilo į vienuolika dalių. Amitabai Budai pagailo deivės ir jis suteikė jai vienuolika galvų. Tai leido deivei Guanyin išgirsti ir suprasti visų žmonių kančias. Tačiau bandant visiems padėti, dvi jos rankos suskilo į daugybę dalių. Tuomet Amitaba Buda vėl atėjo jai į pagalbą: jis suteikė deivei Guanyin tūkstantį (įvairios legendos versijos pateikia skirtingą skaičių) rankų, kad ji įstengtų padėti visiems kenčiantiems žmonėms. Kinijoje deivė Guanyin laikoma dar ir žvejų globėja, besirūpinančia, kad šie sėkmingai grįžtų iš jūros. Taigi deivė Guanyin – gailestinga globėja, kuri atjaučia žmonių kentėjimus ir vargus. Tačiau iš mūsų akiračio neturėtų išsprūsti esminė šios deivės garbinimo idėja. Kentėjimai, nuo kurių Guanyin trokšta išvaduoti žmones, yra visų pirma iš egoizmo ir žmogiškų ydų kylančios vidinės kančios. Tad Guanyin iš tikrųjų atjaučia išganymo kelio nepažįstančius ir į nesiliaujantį, kupiną kančios atgimimų ratą pakliuvusius žmones. Deivės Guanyin gailestingumas iš esmės nukreiptas ne į kasdienes buitines žmonių bėdas, bet į esminį žmogaus gyvenimo tikslą – išganymą. Būtent šiuo rūpestingu žmogaus išganymu budistinis gailestingumas labai artimas Kristaus gailestingumui.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija