2011 m. gruodžio 14 d.
Nr. 90
(1970)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Amžinybėn iškeliavo paskutinis Minaičių suvažiavimo partizanas

Viktoras Šniuolis

Mirė vienas iš Lietuvos partizanų vadų, pasitarimo Minaičiuose 1949 metais organizatorių, Lietuvos Kovos sąjūdžio Prisikėlimo apygardos vado adjutantas Viktoras Šniuolis. Jo ranka buvo atspausdinta 1949-ųjų Lietuvos Laisvės kovos sąjūdžio Deklaracija,  jis vadovavo partizanų vadų suvažiavimo apsaugos organizavimui.

Viktoras Šniuolis gimė 1925 m. lapkričio 8 d. Miežaičių kaime, Radviliškio rajone. Tėvai turėjo ūkį, 27 hektarus žemės.

Partizaninėje kovoje žuvo beveik visi Viktoro šeimos nariai. Penkiasdešimtmetis tėvas, rėmęs partizanus maistu, buvęs jų ryšininkas, buvo nušautas, kai skubėjo į mišką įspėti partizanus. 1949 m. rugpjūčio 13 d., kautynių metu, žuvo brolis Vytautas, Prisikėlimo apygardos štabo viršininkas. Šiame mūšyje taip pat kovėsi ir Viktoras. Tais pačiais metais, lapkričio 1 d., eidama septynioliktuosius metus, žuvo ir sesuo Birutė – susprogdinta bunkeryje. Ji buvo partizanų ryšininkė, vėliau partizanė. Motina mirė 1954 metais, kai V. Šniuolis jau buvo suimtas.  

Į pasipriešinimo kovas Viktoras įsijungė nuo 1945 metų. Jis 1948 metais tapo Prisikėlimo apygardos vado Leonardo Grigonio, Vyriausiosios partizanų vadovybės Visuomeninės dalies viršininko, adjutantu. Už 1949 metais vasario mėn. vykusį partizanų suvažiavimo Minaičiuose vadų apsaugos ir aprūpinimo organizavimą V. Šniuolis apdovanotas III laipsnio Vyčio kryžiaus ordinu. Viktorą apdovanojo pats generolas Jonas Žemaitis. Dar dviem Vyčio kryžiaus II laipsnio ordinais V. Šniuolis apdovanotas už sužeisto kovos draugo išgelbėjimą ir už pogrindžio spaudos, dokumentų rengimą bei jų platinimą.

1953 metais V. Šniuolis pateko į nelaisvę: kovo 13 d. agentas iškviečia Viktorą,  tuomet ėjusį rinktinės vado pareigas, į susitikimą. Viktoras nuteisiamas Sibiro lageriuose kalėti 25 metus. Dėl tardymų metu visiškai palaužtos sveikatos iš lagerio V. Šniuolis buvo paleistas anksčiau.

2003 metais V. Šniuolis apdovanojamas Vyčio kryžiaus ordino Didžiuoju Komandoro kryžiumi.

Antradienį V. Šniuolis palaidotas Ginkūnų kapinėse.

Alfredo PLIADŽIO nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija