2011 m. gruodžio 23 d.
Nr. 93
(1973)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Norintieji pasigerinti alkoholio ar tabako verslo sąlygas galite kreiptis į Seimą

Dr. Aurelijus Veryga

Baigėsi dar viena su alkoholio kontrole susijusi įstatymų leidybos epopėja Lietuvoje. Šiandien Prezidentė paneigė savo pačios per metinį pranešimą Seime duotą pažadą nenuolaidžiauti asmeninių interesų siekiančioms alkoholio verslo grupėms ir pasirašė Alkoholio kontrolės įstatymo pataisą, kuria buvo atšauktas praėjusios kadencijos Seimo priimtas sprendimas nuo 2012 metų uždrausti alkoholinių gėrimų reklamą. Simboliška, kad apie šį Prezidentės sprendimą sužinojau fakso aparate pradingus paskutiniam į prezidentūrą siunčiamo prašymo vetuoti pasirašiusių daugiau kaip 250 nevyriausybinių organizacijų sąrašo lapui. Nevyriausybinių organizacijų prašymas, Nacionalinės sveikatos tarybos nuomonė ir tarptautinių ekspertų paraginimai nesudomino ir Prezidentės. Nesinori nei teisti, nei kaltinti, nes Seimas ją pamokė tą pačią dieną, kai buvo paskelbta apie pasirašytą įstatymą. D. Grybauskaitės teigimu, nereikia draudimų, reikia kompleksinių priemonių, mažinančių alkoholinių gėrimų prieinamumą nepilnamečiams. Tačiau vos sužinoję apie Prezidentės sprendimą Seimo nariai plenariniame posėdyje atmetė siūlymus didinti legalaus alkoholio įsigijimo amžių iki 21 metų, steigti specializuotas alkoholio parduotuves ir drausti paslėptą reklamą. Visos šios priemonės, kaip ir reklamos draudimas, buvo skirtos būtent vaikams. Kaip ir prognozavau, D. Grybauskaitei pasirašius reklamos draudimo atšaukimą, nereikalingu tapo ir įstatymo pataisų paketas, nes dingo poreikis pasirodyti geriems. Už gautus iš alkoholio pramonės pinigus atidirbta, niekam nebereikia įrodinėti, kad būtinos kompleksinės priemonės, o ne alkoholio reklamos.  Ką gi, Jūsų Ekselencija, dabar ir Jūs būsite atsakinga už mūsų vaikų likimą. Be to, įdomu, kokių mistinių „kompleksinių alkoholio vartojimo mažinimo priemonių“ bus imtasi.

Dabar labai makabriškai skamba ankstesni Prezidentės raginimai burti visuomenę, kuri pasipriešintų oligarchų ir verslo grupių spaudimui bei priverstų politikus elgtis atsakingiau. Būtent D. Grybauskaitė neišgirdo tų šimtų suburtų organizacijų, kurios prašė saugoti mūsų visuomenę, o ne skandinavų aludarius. Manau, kad tai yra viena didžiausių jos padarytų politinių klaidų, lemsiančių didelę žalą visuomenės sveikatai.

O dabar grįžkime į Seimą. Manau, reikėtų nepagailėti 30 litų už internetinį adresą ir registruoti svetainę www.nemokamas-cirkas.lt. Visus joje besilankančius nukreipti į www.lrs.lt. Išskyrus vieną kitą racionalią mintį, daugumos Seimo narių pasvarstymai apie alkoholio kontrolę labiau panašėjo į psichiatrijos skyriaus pacientų kliedesius nei į racionalią diskusiją. Vienas siūlė vedybų datą atidėti iki 21 metų, kitas siūlė į butus įvesti alkoholio kranelius, trečias kalbėjo apie alaus reklamą vaikų knygelėse ir pan. Teatleidžia mano mokytojai, bet šį kartą nesusilaikysiu. Tuo metu, kai studijavau psichiatriją ir tekdavo apklausinėti psichikos ligonius, buvo įprasta manyti, kad mąstymo nenuoseklumas, klampumas, rezonieriškas mąstymas, simbolinis mąstymas, didybės manijos simptomai, taip pat tokie atvejai, kai uždavus klausimą į jį atsakoma visiškai ne į temą, buvo laikomi psichikos sutrikimo ar net ligos simptomais. Apgailestaudamas turiu pasakyti, kad kiekvienas paskaitęs psichiatrijos vadovėlį ir pažiūrėjęs Seimo plenarinį posėdį labai nustebtų – du trečdaliai Seimo narių turi rimtų psichikos ligų simptomų. Tada viskas pasidaro labai aišku, nes iš psichikos ligonio tikėtis labai racionalių sprendimų, gebėjimo analizuoti ir vertinti mokslinius tyrimus bei argumentus, matyt, neverta. Ir ligonis juk nekaltas, kad yra ligonis, tačiau jei visuomenė juos susodina vadovauti, tai neturėtų stebėtis, kad priimami sprendimai panašės į kliedesį, kuriam racionalaus paaiškinimo nerasit.  

Kaip jau esu minėjęs ne kartą, šios kadencijos Seimas net nesiruošė spręsti alkoholio vartojimo problemų. Iš tiesų jis gadino net ir praeitos kadencijos Seimo darbus. Bandė sumažinti akcizą alkoholiui, prailginti naktinės prekybos laiką, atidėjo draudimo prekiauti alkoholiu kioskuose terminą, atšaukė net nespėjusį įsigalioti alkoholio reklamos draudimą. Melavo, manipuliavo, pažeidinėjo procedūras, slapstėsi ir pan.

Ir vis gi, šis procesas visuomenei išėjo į naudą. Negaliu tuo abejoti nė minutės. Nors priimtas sprendimas ir sukels trumpalaikio nusivylimo bangą, jis apnuogino Seimo darbo virtuvę, parodė, kokie veidmainiai, melagiai ir korumpuoti yra mūsų politikai. Parodė, kad visuomenė yra neabejinga tam, kas vyksta. Tas faktas, kad per dvi paras Kreipimąsi į Prezidentę dėl įstatymo vetavimo pasirašė net 250 nevyriausybinių organizacijų, kalba pats už save. Ir tai ne viskas. Parašų registraciją teko sustabdyti skubant įteikti juos Prezidentei, deja, ji laukti nebuvo nusiteikusi. Ši situacija parodė ir tai, kad demokratinis procesas yra įmanomas ir privalo būti naudojamas. Seimo narių rinkėjų informavimas apie jų išrinktųjų darbelius davė neabejotiną naudą. Sukurta duomenų bazė, kurioje sisteminami Seimo narių balsavimo rezultatai, padės lengviau priminti Seimo narių darbus atėjus rinkimams. Visuomenė mobilizavosi ir dabar nesustos. Jei seimas turėtų pakankamai nuovokos, bendrautų su visuomene, tačiau mūsų Seimo atveju noras bendrauti ir klausytis atsiranda tik po to, kai minia susirenka daužyti Seimo langų. Būtų labai gaila, jei tai pasikartotų, nes atrodo, kad  artėja tas liūdnas momentas, kai „apačios nebenori, o viršūnės nebegali“.

Šis procesas neabejotinai prisidėjo prie visuomenės edukacijos. Didesnė dalis žmonių sužinojo, kaip pasitikrinti Seimo narių balsavimo rezultatus, kaip juos stebėti internetu ir pan. Tai demokratėjimo proceso dalis.

Jei kuris nors Seimo narys lengviau atsikvėpė po šio D. Grybauskaitės sprendimo, tai labai suklydo. Mes turime visų balsavimų rezultatus ir ateis laikas, kai apie juos priminsim. Dar nebaigtos teisinės procedūros dėl Seimo statuto pažeidimų priimant įstatymo pataisas. Atsakymo dėl Seimo narių viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo konflikto dar nedavė ir Vyriausioji tarnybinės etikos komisija. Visuomenė dar nežino, kad Seimo Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkas, gavęs skundą dėl galimo Seimo narių interesų konflikto, neinformavo Seimo apie tai ir nesustabdė svarstymo, kol bus išsiaiškintos aplinkybės, nes Seime alkoholio įstatymo pataisą priiminėjo ir AB Stumbras akcininkai. A. Salamakinas buvo nebylus, nors iki tol mielai kalbėdavo apie karvės tešmeniu mojuojančius, skaitančius paskaitas universitetuose ir kitaip nusižengusius Seimo narius. Kažin ar principingumo užteks ir šį kartą. Jei ne, ponas Salamakinai ir apie tai pranešim visuomenei.

Kadangi demokratinis procesas buvo sutrukdytas, dalį savo veiklų perkelsim į pogrindį ir be jokių skrupulų mūsų vaikų ateitį savo pelno naudai paaukojusių alkoholio gamintojų laukia „įdomus“ istorijos laikotarpis.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija