2011 m. gruodžio 23 d.
Nr. 93
(1973)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Adventinė popietė parapijos namuose

Priekyje (iš kairės):
savivaldybės tarybos narys
Antanas Damulis, Šilalės „Caritas“
reikalų vedėja Jadvyga Romienė,
klebonas dekanas kanauninkas
dr. Algis Genutis, meras
Jonas Gudauskas, socialinės
paramos skyriaus
vedėja Danguolė Račkauskienė

Adventinius kūrinius atlieka
Simono Gaudėšiaus gimnazijos
moterų ansamblis

Šeimyninis Indrės, Simonos,
Samantos Petkučių tercetas

Prie adventinio vaišių stalo

ŠILALĖ. Parapijos „Caritas“, kuruojamas Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios klebono Šilalės dekano kan. dr. Algio Genučio, sumaniai vadovaujant reikalų vedėjai Jadvygai Romienei, gruodžio 9-ąją tikintiesiems suorganizavo adventinę popietę „Užgimsiančio Kūdikėlio Jėzaus belaukiant...“, kuri įvyko Šilalės parapijos namuose. Atvyko nemaža dalis vyresnio amžiaus tikinčiųjų bei gražus būrelis jaunimo. Joje dalyvavo Šilalės rajono savivaldybės atstovai drauge su meru Jonu Gudausku, taip pat Šilalės parapijos kunigai Justinas Palubinskas ir Mindaugas Alekna.

Popietė prasidėjo sakraliniu koncertu „Rasokit, Dangūs, iš savų aukštybių...“ Koncertavo Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos moterų ansamblis, Šilalės Kultūros centro Indrės, Simonos ir Samantos Petkučių šeimyninis tercetas, šio Kultūros centro jaunieji solistai Evelina ir Nojus Jokubaičiai. Be šių dalyvių pasirodymo, visus nustebino minėtos gimnazijos sesučių Tomos ir Emilijos Šmitaičių duetas, sužavėjo gimnazistų Vaido Zamo, Martyno Kleinausko ir Deimanto Auškalnio grojimas gitaromis. Šio adventinio koncerto vadovė – Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos muzikos mokytoja-ekspertė Laima Petkuvienė.

Po meninio pasirodymo rajono savivaldybės meras J. Gudauskas, tarybos narys Antanas Damulis, savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėja Danguolė Račkauskienė, klebonas kan. dr. A. Genutis, Šilalės „Caritas“ reikalų vedėja  J. Romienė padėkojo koncerto dalyviams  bei muzikos mokytojai-ekspertei L. Petkuvienei už labai meniškai ir santūriai atliktą Adventui skirtą programą. Organizuojant renginį, daug prisidėjo ir S. Gaudėšiaus gimnazijos tikybos mokytojos Daiva Bukauskienė ir Vida Kačinienė.

Advento popietė pratęsta prie adventinio vaišių stalo, kurį paruošė darbščiosios karitietės. Suaugusieji, jaunimas, dalyvaujant minėtiems rajono savivaldybės svečiams, Šilalės parapijos kunigams, pasidalino adventinėmis nuotaikomis,  pabendravo, pasidžiaugė šiuo susibūrimu. Tuo pačiu buvo pagerbta ir kupina energijos bei sumanumo Šilalės „Caritas“ reikalų vedėja J. Romienė, kuri, padedant ilgametėms kolegėms karitietėms, labai pagyvino Šilalės „Caritas“ veiklą.

Gruodžio 8-ąją Šilalės rajono savivaldybės Padėkos dienoje, surengtoje Šilalės Kultūros centre, tarp penkiolikos iškiliausių rajono žmonių „Pagarbos lašu“ buvo apdovanota ir J. Romienė. Ši moteris savo aktyvia veikla žinoma visame rajone.

Pasibaigus adventinei popietei, visi jos dalyviai susirinko į Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčią dalyvauti Advento vakaro šv. Mišiose.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija