2011 m. gruodžio 23 d.
Nr. 93
(1973)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kultūros zona


ARCHYVAS

2011 metai


XXI Amžius

Laikas ir žmonės

Bažnyčioje pagavo laimės paukštį

Bronius VERTELKA

Molėtų bažnyčios vargonininkė
Violeta Zutkuvienė

Molėtų kultūros centro vokalinio ansamblio „A capella“ repertuare – lietuvių kompozitorių dainos, pasaulio klasikų kūriniai, chorinė bažnytinė muzika. Vienas populiariausių meno saviveiklos kolektyvų savivaldybėje koncertuoja rajone, respublikoje ir užsienyje. Nuo 2001 metų savo biografiją rašanti „A capella“ beveik kasmet dalyvauja tarptautiniuose konkursuose ir džiugina aukštu meniniu lygiu.

Brandaus kolektyvo vadovė Violeta Zutkuvienė kartu yra ir Molėtų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios vargonininkė. Ansamblyje dainuoja nemažai bažnyčios choristų.

Vargoninkauti į Molėtus Violetą, molėtiškę, tuo metu gyvenusią Utenoje, pakvietė čia klebonavęs kun. Zenonas Navickas. Violetai teko rinkti naujus choristus, nes ankstesnieji išėjo kartu su vargonininku. Pradžioje būrė mišrų chorą, kvietė, kas dainuoja, kas gieda ir ką širdis traukia. Buvo sunku, nes neturėjo vargonininkės patirties, bet kartu buvo gerai dėl to, kad galėjo daryti viską naujai, kaip pačiai atrodė. Todėl dabar bažnyčioje yra ir mišrus Sumos choras, ir vaikų ir jaunimo choras, giedantis per Votyvą. Choristai keičiasi, bet tarp jų yra giedančių nuo pat kolektyvų susikūrimo.

Violeta visada norėjo atsidėti muzikai. Iš mamos, kuri buvo puiki dainininkė, paveldėjo gražų balsą. Kai buvo maža, tėvas ją ramindavo grodamas akordeonu. Pirmoje klasėje sugalvojo eiti mokytis į muzikos mokyklą. Tėvai bandė atkalbėti, bet galiausiai užsispyrėlei nupirko pianiną. Paskui mokėsi M. K. Čiurlionio menų mokykloje, Muzikos ir teatro akademijoje baigė chorinį dirigavimą. Ištekėjusi važiavo gyventi į Uteną, nes vyras čia gavo paskyrimą. 10 metų dirbo muzikos mokykloje.

Molėtuose veiklos nestokoja: dirba meno mokykloje, eina rajono kultūros centre meno vadovės pareigas, vadovauja ansambliui „A capella“. Gimtinėje daug muzikuojančių, čia nuoširdūs ir sukalbami žmonės. „Malonu, kai bažnyčioje skamba gera muzika. Gera, kai visur tave palaiko klebonas“, – sakė vargonininkė.

Nuo vaikystės bažnyčios vaikų ir jaunimo chore giedojo vargonininkės dukra Skaistė, pasekusi mamos pėdomis. Ji baigė chorvedybą M. K. Čiurlionio menų mokykloje bei Muzikos ir teatro akademijoje. Dainuoja Vilniaus profesionaliame chore „Jauna muzika“. Jeigu mama išvyksta, prie vargonų sėda dukra.

Molėtai
Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija