2011 m. gruodžio 23 d.
Nr. 93
(1973)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kultūros zona


ARCHYVAS

2011 metai


XXI Amžius

Etnografija

Kaimo muziejų lanko užsienio turistai

Bronius VERTELKA

A. Petrausko sodybos-muziejaus
vadovė Alvyra Dluckienė

Muziejų puošianti skulptūra

A. Petrausko sodybos-muziejaus
40-mečiui skirtas paminklas

Yra kur prisėsti

Adomo Petrausko sodyba-muziejus Uoginių kaime sulaukia svečių ne tik iš Lietuvos, bet ir iš tolimiausių pasaulio kampelių. Sunkiai rasi šalį, kurios žmonės čia nepabuvojo.

Supratingai ir kūrybingai išdėliota daugiau kaip 4 tūkstančiai eksponatų, akį malonina aplinka, gausybė gėlių ir laisvė, kokios kitame muziejuje nepajausi. Nedraudžia ragauti nukritusio ar nuo medžio nusiskinto obuolio. Apžiūrint eksponatus ar vaikštinėjant po teritoriją niekas nesekioja iš paskos. Čia užsukus nesinori išeiti.

Tvarkyti aplinką (visgi 3 ha) padeda Kupiškio seniūnija – tam skiria reikiamą skaičių žmonių. Nemažus žolės plotus įveikia savivaldybės dovanota žoliapjovė.

Jau dešimtmetį muziejų tvarkanti Alvyra Dluckienė, Vilniaus universitete baigusi istoriją, muziejininkystės patirties sėmėsi iš žymiosios etnografės prof. Pranės Dundulienės. Kaip reikia gerbti savo šalies praeitį, jos kultūrą, papročius, mokėsi iš jos. Muziejuje Alvyrą „įdarbino“ jo įkūrėjas A. Petrauskas, matydamas, jog tokia veikla jai prie širdies. Pačiam jau buvo sunku vaikščioti. „Čia savo protu tvarkykis“, – patarė A. Dluckienei. Paskui A. Petrauskas labai gražiai supažindino su kiekvienu senove dvelkiančiu daikteliu.

Būdamas ligos patale paprašė Alvyros, kad užrašytų jo sukurtus eiliavimus. Prieš mirtį, atsisveikindamas su savo bendraminčiais, linkėjo, kad neužželtų takeliai į muziejų.

Kaip A. Petrauskas įsitraukė į senovinių daiktų rinkimą, galima išgirsti iš A. Dluckienės. Jis buvo vedęs gražią merginą iš garsios Goštautų giminės. Laimės namuose netrūko. Žmona laukėsi antrojo kūdikio, kai ją, parbėgusią nuo audros, užmušė į trobą per dūmtraukį įsliuogęs kamuolinis žaibas. Netektis Adomui pritemdė protą, vyras užsisklendė savyje. Iš šitokios būsenos išsigelbėjo įsitraukęs į senove dvelkiančių daiktų kaupimą.

Uoginiai susiję su poetu ir kunigu Antanu Strazdu. Vietos koplyčioje jis aukodavo šv. Mišias. Jų metu lotynų kalba skaitydavo Šventąjį Raštą, kuris dabar saugomas muziejuje. Kunigo pasodintas ąžuoliukas išaugo į tvirtą medį, iš jo padarė paminklą, skirtą muziejaus 40-mečiui. Kun. A. Strazdo atminimas įamžintas akmenyje. Muziejus palaiko ryšius su Panevėžio rajono Karsakiškio Strazdelio pagrindine mokykla, Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija.

Muziejaus įkūrėjas buvo tikintis žmogus, net vadovavo gegužinėms pamaldoms. Miela draugystė muziejų sieja su Kupiškio klebonu ir dekanu kun. dr. Rimantu Gudeliu. Jis noriai bendrauja su kultūros įstaiga, dalyvauja parodų pristatymuose. Tai teigiamai nuteikia žmones. Gražią bičiulystę muziejus išpuoselėjo su Antašavoje klebonavusiu kun. Sigitu Uždaviniu.

Nuo 1969 metų Uoginiuose veikia muziejus, susidedantis iš komplekto pastatų, kurie pilni eksponatų. Jo aplinką puošia įspūdingų dydžių, formų akmenų ir girnapusių kolekcija. Šeštadieniais sulaukiama vestuvininkų. A. Dluckienė svečius kviečia į dūminę pirkią ir veda edukacinę pamoką. Uždegusi balaną visus susodina už stalo. Netgi parodo, kaip srėbti viralą iš vieno puodo. Jaunąją moko verpti, iš tešlos formuoti duonos kepalus, pašauti juos į krosnį. Taip tarp istorikės ir vestuvininkų mezgasi gyvas bendravimas.

Muziejuje veikia įvairios parodos. Spalio pradžioje, minint Kupiškio rajono garbės piliečio, muziejaus įkūrėjo Adomo Petrausko 97-ąsias metines, buvo pristatytos antašaviečio Albino Vaižmužio medžioklės trofėjų bei Panevėžio rajone, Gelažiuose, gyvenančios mokytojos pensininkės Aldonos Pocienės tapybos darbų parodos. Iškilmėje dalyvavo apie 100 žmonių. Ekspozicijos viena kitą gražiai papildė.

Dar būdamas Antašavos kolūkio pirmininku, A. Vaižmužis gerais darbais prisidėjo kuriant muziejų ir gausinant jį eksponatais. Rajono Tarybos narys dažnas svečias muziejuje ir dabar. Jo svarbiausias rūpestis – kad nuo Uoginių gyvenvietės pagrindinės gatvės iki muziejaus būtų išasfaltuotas kelias. „Ši kultūros įstaiga – didžiulę lietuvių ir svečių iš užsienio trauką turinti vieta rajone“, – kalbėjo A. Vaižmužis.

Šiuo metu muziejuje veikia Antašavos pagrindinės mokyklos moksleivių piešinių, A. Pocienės kūrybos darbų ir tautodailininkų kūrybos darbų paroda „Kupiškio krašto materialinis kultūros paveldas“.

Uoginiai, Kupiškio rajonas
Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija