2011 m. gruodžio 23 d.
Nr. 93
(1973)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kultūros zona


ARCHYVAS

2011 metai


XXI Amžius

Naujienų vaivorykštė 

Paveikslai globos namuose

Loreta Valukonienė

Parodos atidarymo akimirkos.
Iš kairės: parodos autorė
Irena Raščiuvienė, „Paletės“
studijos mokytojasVladislovas
Vaišvila, globos namų
direktorė Viduta Bačkierienė,
parodos autorė Danutė
Garbauskienė

Darbuotojų tapytus paveikslus
vertino gyventojai. Iš kairės:
užimtumo specialistė Loreta
Valukonienė, kun.Vladas
Luzgauskas, pavaduotoja
socialiniam darbui
Eglė Baronaitė

Tapybos pamokoje – namų
gyventoja Elena Rudienė
ir parodos autorė
Danutė Garbauskienė

Parodos atidarymas.
Iš kairės: globos namų
užimtumo specialistė Loreta
Valukonienė ir parodos autorė
Danutė Garbauskienė

Lapkričio 18 dieną Marijampolės specialiuosiuose socialinės globos namuose atidaryta dviejų autorių – panevėžiečių Irenos Raščiuvienės ir Danutės Garbauskienės – paveikslų paroda. Į jos atidarymą iš Panevėžio atvyko ne tik darbų autorės, bet ir jų mokytojas – dailininkas Vladislovas Vaišvila. Abi moterys lanko dailės studiją „Paletė“, įsikūrusią Vytauto Mikalausko menų mokykloje. Čia apie dvidešimt įvairaus amžiaus narių, kurie susirenka maloniai praleisti laisvalaikį, užsiimti kūryba.

Padėkos žodį parodos atidarymo proga menininkėms tarė globos namų direktorė Viduta Bačkierienė, o simbolinę atidarymo juostelę ji perkirpo su užimtumo specialiste Loreta Valukoniene ir autorėmis – D. Garbauskiene bei I. Raščiuviene.

D. Garbauskienė savo kūrinius globos namuose eksponuoja jau antrą kartą – gyventojai jau grožėjosi jais 2010 metų vasarą. Abiejų autorių darbai džiugina šiltomis, šviesiomis spalvomis. Paveikslai galbūt kažkam primena šiltas vasaros dienas, lengvai ir grakščiai plazdančius drugelius, plevenančius saulės spinduliuose, šešėlių, gėlių ir žalumos žaismą lengvuose potėpiuose, tarpusavyje nostalgiškai ir ramiai kalbančias spalvas, praskaidrinančias rudeninę niūrią nuotaiką...

D. Garbauskienė sunkiai įvardija savo tapybos stilių. Vaizdą drobėje kuria brūkšnine technika, labai artima puantizmui. Brūkšneliais padengtas paviršius kompozicijai suteikia gyvybingumo, dinamikos ir muzikalumo.

I. Raščiuvienės kūrybinis moderno metodas remiasi realaus ir sąlygiško vaizdo derme. Svarbiausias dalykas formos sistemoje, siejantis Ireną su modernizmu, yra grafinė plokštuminė vaizdo struktūra. Ji objektus laisvai atrenka, juos perkuria, komponuoja priklausomai nuo savo meninio sumanymo.

Po parodos atidarymo globos namų gyventojai ir darbuotojai buvo pakviesti į poilsio svetainę, čia menininkės papasakojo, kaip vyksta kūrybinis procesas, pakvietė norinčius pabandyti tapyti. Visi džiaugėsi galimybe padedant menininkėms dalyvauti kūrybinėje veikloje.

Šis šiltas, malonus renginys visiems dalyviams pakėlė nuotaiką, padėjo pamiršti rūpesčius, atsipalaiduoti, sutrumpino kalėdinių švenčių laukimą...

Marijampolė
Eglės Baronaitės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija